Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Represseeritud isiku pension

print

Kui sind on tunnistatud õigusvastaselt represseeritud isikuks, siis on sul järgmised soodustused:

• saad minna varem pensionile
• saad represseeritu staaži kolmekordselt
• sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa

Saad minna varem pensionile

Saad minna pensionile nii mitu aastat varem, kui mitu täisaastat oled viibinud kinnipidamiskohas/asumisel, kuid mitte rohkem kui 5 aastat enne vanaduspensioni iga.

Näiteks. Toomase ema viibis asumisel 25.03.1949–11.12.1958. Toomas on sündinud 05.03.1956. Toomas saab minna pensionile 2 aastat varem, kuna Toomase sünni ja ema asumiselt vabastamise vahe on 2 aastat 9 kuud ja arvesse lähevad ainult täisaastad.

Kui sa oled võtnud osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, saad minna 5 aastat varem pensionile.

Saad rohkem pensioniõiguslikku staaži

Kolmekordselt arvestatakse pensioniõigusliku staaži hulka järgmised perioodid:
• õigusvastaselt vahi all oleku aeg;
• asumisel oleku aeg;
• sinu vahi alt, kinnipidamiskohast või asumiselt vabanemisele järgnenud aeg kuni Eestisse elama asumise õiguse andmiseni;
• asumisel või kinnipidamiskohas sündinud lastele vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni lastele Eestisse naasmise loa saamiseni või reaalse võimaluse tekkimiseni.

Sinu pensionile arvestatakse juurde pensionilisa

Sul on õigus pensionilisale, kui

• oled viibinud kinnipidamiskohas või asumisel (ka seal sündinud lapsed), samuti sõjavangis või II maailmasõja ajal koonduslaagris või getos (saad pensionilisa 20% rahvapensioni määrast);

• oled töövõimetu tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel (saad pensionilisa 10% rahvapensioni määrast).

Kui oled võtnud osa tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest, siis tuvastab põhjusliku seose avarii ja vähenenud töövõime tinginud haiguse vahel sotsiaalkindlustusameti ekspertiis. 
 

 
all web industry