Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Kontakt ja asukoht
Eelarve ja statistika
Ametnike teave
Üksuste ametijuhendid
Dokumendiregister
Riigihanked
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Riigihanked

print

Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses, samuti ehitustööde tellimine ehitustööde kontsessionääri poolt.

Eesti siseselt sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus. E-riigihanke korraldamisel peab hankija lisaks lähtuma Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määruses nr 56 sätestatust. Menetlusreeglite kohaldamisel lähtub hankija riigihangete seadusest ja määrusest niivõrd, kuivõrd seaduses ei sätestata teisiti.

Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Võimaluse korral tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi. Riigihangete üldpõhimõtteid tuleb järgida alati, ka siis, kui riigihanke eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära.

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamiseks on väljatöötatud standard EVS 915:2012. Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid.

Sotsiaalkindlustusameti hankekord *.pdf

Sotsiaalkindlustusameti 2015. a riigihanke plaan *.pdf

Sotsiaalkindlustusameti 2016. a riigihanke plaan   *.pdf

Sotsiaalkindlustusameti 2016. a muudetud riigihanke plaan (01.06.2016)   *.pdf

Sotsiaalkindlustusameti 2016. a täiendatud riigihanke plaani  *.pdf

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot siit.
 

 

 

 

 
all web industry