Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Riigikontrolli pension

print

Riigikontrolli ametipensionit saavad riigikontrolör ja Riigikontrolli peakontrolör.

Riigikontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on:

● oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud riigikontrolörina vähemalt viis aastat;
● oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis riigikontrolörina ja oled töötanud sellel ametikohal vähemalt viis aastat.
Riigikontrolöri ametipensioni suurus on:
● 50 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt viis aastat;
● 70 % riigikontrolöri ametipalgast, kui oled töötanud riigikontrolöri ametikohal vähemalt kümme aastat.
Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni saamise eeldused vanaduspensioni ikka jõudmisel on:
● oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat Riigikontrolli peakontrolörina;
● oled 2013. aasta 1. jaanuariks töötanud vähemalt 15 aastat riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikuna, sealhulgas vähemalt viis aastat Riigikontrolli peakontrolörina;
● oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning kogu staaž saab täis pensionile jäämise ajaks;
● oled 2013. aasta 1. jaanuaril ametis Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on selleks ajaks täitunud vähemalt 50 protsenti ametipensioni saamiseks vajalikust staažist ning nimetatud staažid saavad täis pensionile jäämise ajaks;
● oled 2013. aasta 1. jaanuaril riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik ja oled selleks ajaks töötanud vähemalt viis aastat Riigikontrolli peakontrolörina ja sul on vähemalt 50 protsenti 15-aastasest riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse ametniku staažist, mis saab täis pensionile jäämise ajaks.

Riigikontrolli peakontrolöri ametipensioni suurus on 60% ametipalgast. 
 

 
all web industry