Riiklik pensionikindlustuse register

Riiklik pensionikindlustuse register on infosüsteem, kus registri andmete alusel peetakse arvestust isikute ja nende poolt või nende eest makstud ja arvestatud sotsiaalmaksu, nende pensioniõigusliku- ja pensionikindlustusstaaži ning neile riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramise ja maksmise kohta.

Teatis antakse pensionikindlustatu informeerimiseks pensionikindlustuse registrisse kantud andmetest. Registrisse kantud andmed on aluseks pensioni määramisel ja ümberarvestamisel.

Juurdepääs e-teatisele on https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/teie_pensionikindlustuse_registri_teatis_1.


2014., 2015. ja 2016. aasta teatise selgitus