Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Kontakt ja asukoht
Eelarve ja statistika
Ametnike teave
Üksuste ametijuhendid
Dokumendiregister
Riigihanked
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Eelarve ja statistika

print

Sotsiaalkindlustusameti eelarve aastal 2016:
2 310,2 miljonit eurot

Sellest pensionide maksmiseks 1 678,3 miljonit eurot,
s.h sotsiaalmaksust 1 203,5 ja
riigieelarvest 451,9 miljonit eurot
rahvapension ja pensionilisad 22,9 miljonit eurot

Riiklike toetuste maksmiseks 540,5 miljonit eurot.

Sotsiaalteenuste eest maksmiseks 30,4 miljonit eurot.

Vt. ka Riigieelarve seadus http://www.fin.ee/riigieelarve-2016

Riiklik sotsiaalkindlustus (Statistikaametile esitatud aruanded)

 

 

Pensionäre oli 2016. aasta teise kvartali lõpul Eestis kokku 419 794 (2016. aasta I kvartali  lõpul  418 372 isikut), mis tähendab, et pensionäride arv suurenes kvartaliga 1422 inimese ehk 0,3%võrra.

Vanaduspensioni saajate hulgas suurenes pensionäride arv 1316 pensionisaaja võrra. Ka ülejäänud pensioniliikides on toimunud suurenemine. Näiteks töövõimetuspensionäride arv on kvartali jooksul suurenenud 47 inimese võrra,  rahvapensioni saab 66 inimest rohkem kui eelmise aasta lõpus. Samuti on suurenenud väljateenitud aastate pensionäride arv 14 pensionäri võrra.

Töövõimetuspensionäride arv on seni pidevalt kiiresti kasvanud, näiteks võrreldes 2000. aasta lõpuga on töövõimetuspensionäride arv kasvanud 43 706-lt inimeselt 98 674-le. See tähendab 2,3 korda! Võrreldes 2015. aasta II kvartaliga oli kasv (96 631-lt 98 674-le) aga 2 043 pensionäri e 2,1% võrra.

 

 


Puuetega inimeste sotsiaaltoetused

2016. aasta II kvartalis kulutati puuetega inimeste sotsiaaltoetustele 16,1 miljonit eurot (2016.a. I kvartalis 16,0 miljonit eurot). Seega kulutati 2016. aasta II kvartalis 0,1 miljoni euro e 0,6% võrra rohkem kui 2016. aasta I kvartalis. Kulutuste kasv on toimunud põhiliselt puudega tööealise inimese ja vanaduspensioniealise inimese toetuse kasvu arvel. Võrreldes 2015. aasta II kvartaliga on toimunud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kulutuste kasv 0,7 miljoni euro e 4,5% võrra.
 

 

2016. aasta II kvartalis kulutati riiklikele perehüvitistele kokku 97,6 miljonit eurot ja 2016. aasta I kvartalis 96,1 miljonit eurot. Seega kulutati 2016. aasta II kvartalis 1,5 miljonit eurot e 1,6% rohkem kui 2016. aasta I kvartalis. Võrreldes 2015. aasta II kvartaliga on toimunud perehüvitiste kulutuste suurenemine 8,5 miljoni euro e 9,5% võrra. Kõige rohkem perehüvitise saajaid liigiti oli lapsetoetustel (vt joonis 6). Lapsetoetuse saajaid oli 2016. aasta II kvartali lõpul 253 073 (2016. aasta I kvartali lõpul oli 250 362 saajat). 2016. aasta II kvartali lõpul oli lapsetoetuse saajaid 2 711 saaja e 1,1% võrra rohkem kui 2016. aasta I kvartali lõpul. Lapsetoetuse saajatest moodustasid 2016. aasta II kvartali lõpul enamuse, s.t 63,3% toetuse saajad esimesele lapsele (2016. aasta I kvartali lõpul 63,5%).
Lapsetoetused olid kuni 2006. aasta lõpuni suurimaks kuluartikliks peretoetuste hulgas. 2007. aastast on kulutuste mahult esikohal vanemahüvitised.

30. juuni 2016 seisuga oli vanemahüvitis määratud 17 148 isikule kogusummas  16 690,2 tuhat eurot (seisuga 31. mai 2016 – 16 986 isikule kogusummas 16 393,5 tuhat eurot), millest järeldub, et hüvitise saajate arv on suurenenud 162 saaja e 1,0% võrra. Vanemahüvitiste kogusumma on mainitud perioodil aga suurenenud 296,7 tuhande euro e 1,8% võrra.

 

 

 

 

 
all web industry