Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
● Teade erihoolekandeteenuste osutajatele
● Erihoolekandeteenuste osutajad
● Juhtumikorraldajate kontaktandmed
● Lingid
● Viitenumbrid erihoolekandeteenuste arvetele
● Järelevalve erihoolekandeteenuste osutamise üle
● Infopäevad
● Riigilõivude kontonumbrid
● Sotsiaalteenuste maksumused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Teade erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks

print

Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste osutamiseks halduslepingu füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksusega.

Haldusleping sõlmitakse teenuse osutajaga, kes omab tegevusluba kogukonnas elamise teenusele vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 97.

Halduslepinguga kohustub Sotsiaalkindlustusamet hüvitama erihoolekandeteenuse osutajale iga kuu erihoolekandeteenuse osutamise kulud vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 79 lõikele 1, kui

1) teenust osutati Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega teenuseosutaja poole pöördunud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule;
2) osutatud teenus vastas käesoleva seadusega sätestatud nõuetele;
3) teenust on osutanud suunamisotsuses märgitud teenuseosutaja;
4) isikule osutati suunamisotsuses märgitud teenust selles märgitud tähtaja jooksul.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info at sotsiaalkindlustusamet dot ee hiljemalt 23. jaanuariks 2017.

Taotluse vorm asub Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekanne/Taotlus_halduslepingu_solmimiseks_2017.doc.

Täiendav informatsioon: e-post margit dot laurson at sotsiaalkindlustusamet dot ee, telefon 620 8340.
 

 
all web industry