Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda?
Kas oled juba avalduse esitanud või seda esitamas?
Kui oled kuni 16-aastane
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
Missuguseid teenuseid pakutakse
Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine
Teenuse järjekorra pidamine
Vaide esitamine
Rehabilitatsiooniteenuse osutajad
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks
Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine
Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele
Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle
● Infopäev 8.12.2015
● Infopäev 11.12.2015
● Infopäevad 19.-20.aprill 2016
Sotsiaalteenuste maksumused
Riigilõivude kontonumbrid
Korduma kippuvad küsimused
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Teade sotsiaalse rehabilitatsiooni tenuse osutajatele

print

Head sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajad

01.01.2016 hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus (SHS), millega kaasneb põhimõtteline muudatus eelkõige riikliku rehabilitatsiooniteenuste korralduses. Riigi sooviks on süsteemi parem toimivus ja seeläbi klientidele kvaliteetse ja tõhusa teenuse osutamine ilma pikema viivituseta. Järjekordade pikenemine on aastate lõikes olnud probleemiks ning uus regulatsioon aitab eeldatavalt kaasa ka klientide kiiremale teenuste saamisele.

Jõustuva seaduse kohaselt võtab riik kliendilt üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ning sellest tulenevalt sõlmib teenuste osutajatega ka tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu. Erinevalt käesoleval hetkel kehtivast lepingust rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, ei ole uue kokkuleppe näol enam tegemist halduslepinguga. Uue süsteemi tõttu kaotavad 31.12.2015 kehtivuse käesoleval hetkel kehtivad teenuse osutamise lepingud. Kõigi teenuseosutajatega, kes soovivad teenuste osutamist jätkata ning kellel on ka tegevusluba, sõlmitakse uued tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingud.

Halduslepingu puudumine omab mõju ka järelevalvele. Enam ei ole tegu haldusjärelevalvega vaid tavalise lepingulise järelevalvega, kus mõlema poole huviks on lepingu korrektne ja kohane, eesmärki saavutav täitmine. Poolte õigused ja kohustused ning sellest tulenev kontroll lepingu täitmise suhtes tulenevad seetõttu otse lepingust. Riiklik järelevalve hakkab toimuma tegevuslubade üle.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on ette valmistanud uue lepingu sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks ning ootame teenuse osutamist jätkata ja alustada soovivatelt asutustelt sooviavaldust uue lepingu sõlmimiseks.
Taotluse palume esitada teatele lisatud vormil digitaalselt allkirjastatult kuni 25. jaanuarini 2016 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lepingud sõlmime jooksvalt vastavalt taotluste esitamisele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajatel, kes taotlevad halduslepingu sõlmimist esmakordselt ja kes ei ole osalenud käesoleva aasta infopäevadel, soovitame pöörduda konsultatsiooni saamiseks Airi Nõmme poole telefonil 620 8331 või e-posti aadressil: Airi dot Nomm at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Tutvumiseks on lisatud 2016. aastal sõlmitav leping koos lisaga ja soovitusliku rehabilitatsiooniplaani vormiga.

Asutuse_nimi_taotlus_2016.docx  

asutus_reh-t_lepingu_KAVAND-2016_23-12-15.pdf    

Teenuse_hindamise_pohimotted_23-12-15.pdf 

LISA_1_naidisplaan_23-12-15.pdf 
 

23.detsember 2015

 

 
all web industry