Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet sõlmib uute erihoolekandeteenuste osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 97, halduslepingu kogukonnas elamise teenuse osutamiseks alates 01.03.2017. Haldusleping sõlmitakse viieks aastaks.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info at sotsiaalkindlustusamet dot ee hiljemalt 23. jaanuariks 2017. Taotluse vorm asub Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekanne/Taotlus_halduslepingu_sõlmimiseks_2017.doc.

Täiendav informatsioon: e-post margit dot laurson at sotsiaalkindlustusamet dot ee, telefon 620 8340.