Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda?
Kas oled juba avalduse esitanud või seda esitamas?
Kui oled kuni 16-aastane
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
Missuguseid teenuseid pakutakse
Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine
Teenuse järjekorra pidamine
Vaide esitamine
Rehabilitatsiooniteenuse osutajad
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks
Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine
Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele
Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle
● Infopäev 8.12.2015
● Infopäev 11.12.2015
● Infopäevad 19.-20.aprill 2016
Sotsiaalteenuste maksumused
Riigilõivude kontonumbrid
Korduma kippuvad küsimused
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Teenuste järjekord

print

Uue korra järgi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks riigieelarvega eraldatud raha teenuse osutajate vahel ei jagata ja „raha liigub koos inimesega“. Selle rakendumisel 2016.a alguses võttis Sotsiaalkindlustusamet (SKA) üle kõik teenuse osutajate järjekorrad ja käesoleval ajal on neis järjekordades olnud inimeste vajadustele vastav raha olemas ning nad võivad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele minna kohe, kui nende valitud teenuse osutajal on pakkuda neile esimene sobiv vaba aeg.

Takistuseks kohesel teenusele minekule võib olla teenuseosutaja jõudlus - teenuse osutajal ei pruugi olla nii palju spetsialiste, et kõik soovijad korraga teenusele võtta. Seetõttu on ooteaeg mõneti paratamatu. Ooteaja lühendamiseks on järjekorras olija võimalus valida mõni teine teenuse osutaja, kes suudab teenust varem osutada.
Oluline on teada, et inimene saab teenuse osutajat ise vahetada seni, kuni teenust pole veel alustatud. Pärast teenuse alustamist saab teenuse osutajat vahetada vaid läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Järjekorda võtmine

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järjekorda peab SKA ja teeb seda kahes osas – laste järjekord ning 16-aastaste ja vanemate inimeste järjekord. SKA võtab inimese teenuse järjekorda sellisel juhul, kui teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse tegemise ajal puudub selleks eelarves raha. Järjekord ei sõltu teenuse osutajate võimekusest ega vabade aegade olemasolust.

Hetkel on raha piisavalt lastele (alla 16-a) ja laste teenusele pääsemiseks järjekorda ei ole.
16-a ja vanemad isikud jäävad praegu järjekorda, sest 2016. aasta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eelarve on valdavalt broneeritud teenuse osutajatelt ülevõetud järjekordades olevatele isikutele teenuse osutamiseks.

Hetkel on järjekorras ligi 900 isikut, kes on taotlenud teenust 2016. aastal, kuid kelle tarvis puudub momendil eelarves vahendeid. Eelarvesse raha lisandumisel (see toimub siis, kui teenuse lõpetanud inimene ei kasutanud kogu temale broneeritud limiiti ja kasutamata raha vabaneb) saadame järjekorras olevatele inimestele järjekorra saabumise teated, mille alusel nad võivad kohe pöörduda teenuse osutaja poole, et leppida kokku teenusele saamises. Järjekorra pikkus võib olla kuni 1 aasta.
 

 

 
all web industry