Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine

print

Saad minna vanaduspensioni east 10 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

         Oled töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel loetelu nr 1 alusel.

         Sul on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat oled töötanud neil kutsealadel või töödel.

         Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.

         Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

Saad minna vanaduspensioni east 5 aastat varem pensionile, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

         Oled teinud tervist kahjustavaid töid või oled töötanud rasketes töötingimustes loetelu nr 2 alusel.

         Sul on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja 6 kuud oled töötanud  neil kutsealadel või töödel.

         Oled töötanud neil kutsealadel või töödel täistööajaga.

         Oled lõpetanud töötamise tervist kahjustavatel kutsealadel või töödel.

Kui andmed töötingimuste kohta ei kajastu sinu tööraamatus, on soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks vaja esitada lisadokumente. Töötingimusi tervist kahjustavatel töödel saab tõendada tööandja tõendi, ametijuhendi, arhiiviteatisega jne.  

 

 

 
all web industry