Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Toitjakaotuspension

print

Kui keegi perekonnas sureb, siis on pereliikmetel võimalik taotleda toitjakaotuspensionit.

Toitjakaotuspensionit saad, kui oled surnud pereliikme

• alla 18-aastane laps;
• 18–24-aastane laps ja õpid statsionaarses õppes;
• lesk ja su töövõime on vähenenud;
• vanaduspensioniealine lesk;
• vanaduspensioniealine vanem;
• vanem ja su töövõime on vähenenud;
• mittetöötav lesk ja oled rase;
• kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.

Toitjakaotuspensionit saad juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud pensionistaaž, mille suurus sõltub vanusest surma hetkel.

Vanus     Vajalik pensionistaaž
16-24 0 aastat
25-26 1 aasta
27-282 aastat
29-303 aastat
31-324 aastat
33-355 aastat
36-386 aastat
39-417 aastat
42-448 aastat
45-479 aastat
48-5010 aastat
51-5311 aastat
54-5612 aastat
57-5913 aastat
60-6214 aastat

Kui inimene suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, makstakse toitjakaotuspensionit ka pensionistaaži puudumisel.

Toitjakaotuspensioni taotlemine

 

 

 
all web industry