Tööandjatele

Töövõimetuspensioni saava töötaja eest maksab teatud osas sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja asemel riik. Riik maksab töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt (2015. aastal 355 € ja 2016. aastal 390 €). Tasu osalt, mis ületab kuumäära, maksab sotsiaalmaksu äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja. Kui töövõimetuspensioni saav isik on töösuhtes mitme tööandjaga, maksab riik sotsiaalmaksu tööandja eest, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu.

Lisaks on tööandjal õigus nõuda teatud seadusega sätestatud juhtudel töötajatele makstava puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamist riigieelarvest vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009 määrusele nr 92 “Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord”.

Valige endale vajalik teema vasakpoolsest menüüst!

Kuhu tuleb esitada Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlemiseks?

Mida peab tegema tööraamatu üleandmiseks Sotsiaalkindlustusametile?