Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Pensioni liigid
Vanaduspension
Edasilükatud vanaduspension
Ennetähtaegne vanaduspension
Soodustingimustel vanaduspension
Toitjakaotuspension
Töövõimetuspension
Rahvapension
Kutsealade sooduspensionid
Tervistkahjustavatel töötingimustel töötamine
Väljateenitud aastate pension
Represseeritud isiku pension
Pensionistaaž
Pensionilisad
Pensioni suuruse arvutamine
Pensioni taotlemine
Pensioni väljamaksmine
Pensioni tulumaksustamine
Pensioni saamine välisriigist
Pensioni maksmine välisriiki
Pension ja töötamine
Pensionist kinnipidamised
Pensionitunnistus
Pensioni indekseerimine
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Töövõimetuspension

print

Töövõimetuspensionit saavad inimesed, kellel on ekspertiisiotsus töövõimekaotuse kohta ehk inimene ei ole võimeline tööga elatist teenima või see on raskendatud. Töövõime kaotus võib olla kas täielik (100%) või osaline (10-90%). Töövõimetuspensionit makstakse 40–100%-lise töövõime kaotuse korral.

Alates 1. juulist 2016 ei lisandu enam uusi töövõimetuspensione.

Töövõimetuspensione maksame välja kuni ekspertiisiotsuse kehtivuse lõpuni.

Kui sulle määratud töövõimetuspension lõpeb kuni 6 kuud enne vanaduspensioni iga, jätkame pensioni maksmist kuni vanaduspensioni eani. Sa ei pea vanaduspensioni saamiseks uut taotlust esitama.

Enne 2017. aasta 1. jaanuari esitatud püsiva töövõimetuse ekspertiisi ja pensioni taotlused vaatame läbi ja tuvastame püsiva töövõimetuse enne 1. jaanuari kehtinud reeglite alusel.

Näide. Eduard on 35-aastane ja tal on tuvastatud püsiv töövõime kaotus 60% kuni 30.06.2017. Meie maksame töövõimetuspensionit kuni 30.06.2017. Korduvekspertiisi tähtaja saabudes võib Eduard pöörduda töövõime hindamiseks ja töövõime toetuse taotlemiseks töötukassasse.

Näide. Hubert on 35-aastane ja tal on tuvastatud püsiv töövõime kaotus 60% kuni 30.06.2017. Meie maksame töövõimetuspensionit kuni 30.06.2017. Hubert taotleb 15.02 2017 ennetähtaegselt töövõime hindamist töötukassalt. Töötukassa tuvastab tal osalise töövõime alates 15.02.2017. Meie tunnistame kehtetuks püsiva töövõime ekspertiisiotsuse alates 01.03.2017 ning lõpetame töövõimetuspensioni maksmise. Hubertile hakkab maksma töövõimetoetust töötukassa.

Näide. Linda on sündinud 01.05.1954. Tal on tuvastatud püsiv töövõime kaotus 40% kuni vanaduspensioni eani. Tema vanaduspensioni iga on 63 aastat ja 3 kuud, mis saabub 01.08.2017. Meie maksame töövõimetuspensionit kuni 31.07.2017. Alates 01.08.2017 hakkab Linda saama vanaduspensionit.

Alates 01.01.2017 hindab töövõimet ja maksab töövõimetoetust töötukassa. Töövõimereformist lähemalt.
 

 
all web industry