Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda?
Kas oled juba avalduse esitanud või seda esitamas?
Kui oled kuni 16-aastane
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
Missuguseid teenuseid pakutakse
Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine
Teenuse järjekorra pidamine
Vaide esitamine
Rehabilitatsiooniteenuse osutajad
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks
Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine
Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele
Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle
● Infopäev 8.12.2015
● Infopäev 11.12.2015
● Infopäevad 19.-20.aprill 2016
Sotsiaalteenuste maksumused
Riigilõivude kontonumbrid
Korduma kippuvad küsimused
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Vaide esitamine

print

Inimene, kes leiab, et sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamisel, sealhulgas teenuse vajaduse tuvastamisel, on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide.

Vaie tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info at sotsiaalkindlustusamet dot ee või posti teel (aadressil Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal inimene vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Vaides peavad olema kirjas:

► vaide esitaja nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
► vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
► põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
► vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
► vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
► vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaie tuleb allkirjastada. Vaidele kirjutab alla esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab vaidele juurde esindusõigust tõendava dokumendi või volikirja, kui seda ei ole juba varem esitatud.
 

 
all web industry