Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste väljamaksmine
Muudatused sinu isikuandmetes
Vanemahüvitise tulumaksustamine
Vanemahüvitis ja töötamine
Perehüvitistest kinnipidamised
Perehüvitiste ümberarvutamine
Perehüvitiste saaja teavitamise kohustus
Perehüvitised vanema surma korral
Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Vanemahüvitis ja töötamine

print

Kui sa vanemahüvitise saamise ajal jätkad töötamist ja saad tulu, sõltub tulu suurusest, millises summas sulle vanemahüvitist maksame. Kui su tulu jääb alla vanemahüvitise määra, siis su vanemahüvitise summa ei vähene. Kui su tulu ületab vanemahüvitise määra, vähendame väljamakstavat vanemahüvitist.

Vanemahüvitise määr oli 2016. aastal 390 eurot ja 2017. aastal on see 430 eurot.

Teata meile, kui sinu jooksva kuu brutotulu ehk tulu enne maksude maha arvestamist on suurem kui vanemahüvitise määr. Arvestus käib tulu väljamaksu, mitte teenimise kuu järgi.

Kõige parem on seda teha, lastes raamatupidajal täita ja allkirjastada blankett, mille leiad siit.

Kui sa tead, millist palka hakkad iga kuu saama, teata meile kirjalikult oma brutotöötasu suurus. Kui juhtub, et saad mõnes kuus siiski väiksemat tulu, kui meile teada andsid, siis maksame pärast maksu- ja tolliametist andmete saamist sulle vanemahüvitist juurde.

Kuidas toimub vanemahüvitise ümberarvutamine? Määratud vanemahüvitise summast lahutame hüvitise määra ületava tuluosa, mis on jagatud kahega.

Vanemahüvitis - [(tulu - hüvitise määr) : 2] = vähendatud vanemahüvitis

Igal juhul maksame sulle välja vähemalt poole määratud vanemahüvitise summast. Juhul kui vähendatud vanemahüvitis on väiksem kui selle aasta hüvitise määr, saad vanemahüvitise hüvitise määra suuruses.

Pea meeles, et sinu arvelduskontole laekub tulumaksu võrra väiksem vanemahüvitise summa.

Näide 1. Sulle määratud vanemahüvitis on 1500 eurot, jooksval kuul saad tulu on 1000 eurot. Vähendame vanemahüvitist: 1500 - [(1000 - 390) : 2] = 1500 - 305 = 1195. Sellelt summalt arvestame maha tulumaksu 205 eurot, sinu arvelduskontole laekub 990 eurot.

Näide 2. Sulle määratud vanemahüvitis on 500 eurot, jooksval kuul saad tulu on 800 eurot. Vähendame vanemahüvitist: 500 - [(800 - 390) : 2] = 500 - 205 = 295, vähendatud vanemahüvitise summa on sel juhul 390 eurot. Sellelt summalt arvestame maha tulumaksu 44 eurot, sinu arvelduskontole laekub 346 eurot.

Näide 3. Sulle määratud vanemahüvitis on 2000 eurot, jooksval kuul saad tulu on 2800 eurot. Vähendame vanemahüvitist: 2000 - [(2800 - 390) : 2] = 2000 - 1205 = 795, vähendatud vanemahüvitise summa on sel juhul pool määratud vanemahüvitisest ehk 1000 eurot.
Sellelt summalt arvestame maha tulumaksu 166 eurot, sinu arvelduskontole laekub 834 eurot.

Kui tööandja maksab sulle hilinemisega vanemahüvitise ajal välja mitme kuu töötasu ühes kuus korraga, arvestame nagu oleks tulu saadud mitmel kuul. Sellisel juhul esita meile tõend, kust on näha, millal oleks pidanud tasu välja makstama.

Näide. Kui tööandja pidi sulle maksma töötasu 500 eurot oktoobris ja 500 eurot novembris, aga maksis 1500 eurot detsembris, siis arvestame, et oled saanud kolmel kuul järjest 500 eurot kuus.

On mõned erandid, mille korral me vanemahüvitist ei vähenda:

• esimesel vanemahüvitise maksmise kuul maksti sulle tulu, mis oli teenitud enne vanemahüvitise algust;
• vanemahüvitise viimasel kuul maksti sulle tulu, mille teenisid pärast vanemahüvitise lõppemist;
• töötukassa maksis sulle hüvitist tööandja maksejõuetuse korral;
• kui tööandja süül ei ole sulle õigeaegselt välja makstud enne vanemahüvitist teenitud tulu.
 

 
all web industry