Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste liigid
Sünnitoetus
Lapsendamistoetus
Elluastumistoetus
Lapsetoetus
Lapsehooldustasu
Üksikvanema lapse toetus
Eestkostetava või hooldatava lapse toetus
Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus
Lasterikka pere toetus
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
Vanemahüvitis
Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Elatisabi
Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse
Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine
Õppelaenude kustutamine
Perehüvitiste taotlemine
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

print

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahele on õigus lapse emal,

• kelle laste sünni vahe on alla kahe aasta ja kuue kuu ning
• kellele haigekassa on maksnud sünnitushüvitist seoses uue lapse sünniga ning
• kelle vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulust.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet maksame sulle lapse sünnist kuni vanemahüvitise alguseni. Seda saame maksta juhul, kui sünnitushüvitise ühe päeva summa on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamisel jagame määratud ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa 30-ga. Saadud summast lahutame ühe kalendripäeva kohta makstud sünnitushüvitise. Saadud vahe korrutame kalendripäevade arvuga lapse sünni päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.

Näide. Oled lapsehoolduspuhkusel esimese lapsega ja sünnib teine laps. Kasutad rasedus- ja sünnituspuhkust ning saad haigekassalt sünnitushüvitist 140 päeva eest 14.33 eurot päev. Kuna laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta, määrame vanemahüvitise ka järgmisele lapsele eelmise lapse eest makstud vanemahüvitise arvutamisel aluseks võetud tulu järgi. Vanemahüvitise summaks saame 1168.56 eurot, ehk 38.95 eurot päev. Lapse sünnikuupäeva ja vanemahüvitise alguse vahe on 91 päeva. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutatakse (38.95 – 14.33) x 91 = 2240.42 eurot.

Juhul kui sulle makstakse eelmise lapse eest veel vanemahüvitist, siis selle aja eest me vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet ei maksa.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksame välja koos esimese vanemahüvitise summaga.
 

 
all web industry