Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ajakirjanikule

Päringud palume saata aadressil [email protected]
Kristin Rammus

Kristin Rammus

kommunikatsioonijuht

Planeerib ja viib ellu ameti kommunikatsioonialaseid tegevusi

Kristina Kukk

kommunikatsiooninõunik

5384 9824

Strateegiline kommunikatsioon, meediasuhtlus (Ukraina sõjapõgenikud, IT-arendused)

Ksenia Repson-Deforge

kommunikatsiooninõunik

5437 0972

Venekeelne meediatöö

Teele Sihtmäe

Teele Sihtmäe

kommunikatsiooninõunik

508 2589

Riski- ja kriisikommunikatsiooni arendamine, meediasuhtlus (ohvriabi arendustalitus, õigus ja järelevalve)

Kristiina Tilk

Kristiina Tilk

kommunikatsioonispetsialist

5422 0969

Meediateemad (lasteabitelefon, lastemaja, laste heaolu, lastekaitse, erihoolekanne, rehabilitatsioon, abivahendid, ekspertiis ning ohvriabi ennetus- ja psühhosotsiaalse toe talituse teemad)

Elis Maria Oldekop

Elis Maria Oldekop

kommunikatsioonispetsialist

5474 0066

Meediateemad (hüvitised/toetused, asendushooldus, perelepitus)

Last updated: 02.02.2023