Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühhosotsiaalse kriisiabi andmine

Õppematerjalid, juhised

ja info kanalitest.

Loe rohkem siit

Perehüvitised

2022. aasta 1. aprillist jõustuvad

vanemahüvitiste süsteemi

muudatused.

Loe lähemalt siit

Elusoleku tõend

Kui elad välismaal

ja saad Eestist

pensioni,

pead hiljemalt

1. märtsiks

tõendama oma elusolekut.

Paindlik pension

2021. aastal jõustusid

riikliku vanaduspensioni

muudatused.

Loe uuest 

paindlikust pensionist siit

Tööraamat

on oluline enne

1999. a kogunenud

pensionistaaži tõendamiseks.

Vaata, kuidas meile oma
pensionistaaži tõendavaid
dokumente esitada

Pensionikalkulaator

Vaata, kui palju 

hakkad tulevikus

pensioni saama

eesti.ee kalkulaatorist

Erihoolekandeteenused

Oma kohta järjekorras

saad nüüd vaadata,

sisestades 

järjekorrateate numbri 

meie kodulehel.

Tule meile tööle!

Ootame oma ridadesse

uusi häid spetsialiste.

Vabade ametikohtade

ülevaadet

uuri lähemalt  siit!

Ohvriabi kriisitelefon

Kui oled kogenud vägivalda

või halba kohtlemist,

langenud kuriteo ohvriks,

helista 116 006.

Lähemalt vaata siit

Naiste tugikeskused

pakuvad turvalist keskkonda,

nõustamist ja ajutist majutust

vägivalla ohvriks

sattunud naistele.

Lähemalt loe siit.

JULGEOLEKUKRIIS

TÖÖANDJALE

A1 taotlemine

Määra kindlustajariik, kui töötaja on töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe liikmesriigiga.
Ettevõtja taotlused ja tõendid  (eesti.ee)
Taotlemine ettevõtjana (eesti.ee)

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine

Esita taotlus, kui sul on töötaja, kes soovib kasutada osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkust, tasustatud hoolduspuhkust või lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu hüvitamist.
Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks  (eesti.ee)

 

Tööraamatute hoiule andmine

Tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu võib esitada töötaja ise või tööandja.