Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Hinnatõusu leevendamise toetus

Hinnatõusu leevendamise toetus vanaduspensioniealistele, töövõimetusega inimestele ja lapsetoetuse saajatele

 

Mis on toetuse eesmärk?


Toetuse eesmärk on pakkuda inimestele majandusliku iseseisvuse parandamiseks ja vaesuse vähendamiseks ühekordselt rahalist toetust.
 

Kellele toetust makstakse?


Toetust makstakse Eestis elavale

 • vanaduspensioniealisele pensionisaajale (kelle vanus on vähemalt 64 aastat ja 3 kuud), kes on Eesti riikliku pensioni saajad, kusjuures pensioni liik ega suurus ei ole oluline. Vanaduspensioniealiseks peab inimene saama hiljemalt 30. novembril 2022
 • 100% töövõimetusega inimesele, kes saab töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel
 • vanaduspensioniealisele sotsiaaltoetuse saajale (nn tagasipöörduja toetus)
 • puuduva töövõimega inimesele – maksab töötukassa
 • lapsetoetuse saajale iga lapse eest, kellel on Eestis sissekirjutus
 

Kui suur on ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus?


Toetust makstakse üks kord 50 eurot. 

 

Kuidas makstakse hinnatõusu leevendamise toetust paindliku pensioni korral?

 • Toetust makstakse vanaduspensioniealisele pensionisaajale (ka juhul, kui pension on peatatud).
 • Toetust ei maksta, kui inimene on novembri lõpu seisuga vanaduspensioniealine, aga ei ole pensioni taotlenud järgmise kolme kuu jooksul.
 • Toetus makstakse tagantjärele, kui inimene saab vanaduspensioniealiseks hiljemalt novembri lõpus ja esitab pensionitaotluse alates vanaduspensionieast kolme kuu jooksul.
 

Millal makstakse toetus välja pensionisaajatele?


Pensioni saajatele makstakse toetus välja 4. novembril koos pensioniga.

Pane tähele!

 • Kui sulle määratakse pension novembrikuu jooksul, makstakse toetus välja koos pensioniga.
 • Kui said vanaduspensioniealiseks novembris, aga taotled pensioni hiljem tagasiulatuvalt kuni kolm kuud, makstakse toetus välja hiljem koos pensioniga.

Toetust makstakse üks kord ainult 2022. aastal (v.a hilisema väljamakse korral).

 

Millal makstakse toetus välja lapsetoetuse saajatele?


Lapsetoetuse saajatele makstakse toetus välja 8. novembril koos lapsetoetusega.

Pane tähele!

 • Kuna lapsetoetusele on lapsel õigus ka tagantjärele kuue kuu jooksul alates lapsetoetuse saamise õiguse tekkimise päevast, makstakse toetus välja ka tagantjärele lapsetoetuse määramisel.
 

Kas toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus?


Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada. Toetus määratakse automaatselt infosüsteemi andmete alusel.

 

Kuidas toetuse saajaid teavitatakse?


Eraldi teavituskirja inimesele ei saadeta.

Küsimuste korral on võimalik meiega ühendust võtta meie iseteeninduses, e-posti aadressil [email protected] või infotelefonil 612 1360.