Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse nõustamistalitus

 

Kihnu pere mootorrattal Foto: Renee Altrov

 

Omavalitsused on inimeste jaoks, KOV nõustamistalitus on loodud omavalitsuste jaoks.

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamistalituse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

Loe KOV uudiskirju siit

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekt „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“

  Tegevussuunad

  Strateegiline nõustamine

  Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

  Rakenduslik nõustamine

  Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

  Juhtumipõhine nõustamine

  Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

   

  Kontaktid

  Nimi Telefon E-post
  Evelyn Hallika 
  talitusejuhataja
  5301 0587 evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Lõuna piirkonna juht
  Urve Luhamets  
  Tööpiirkond: Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa
  53934316 urve.luhamets@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Põhja piirkonna juht
  Kätlin Kilp
  Tööpiirkond: Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa
  59115955 katlin.kilp@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Ida piirkonna juht
  Heli Ferschel
  Tööpiirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
  5361 8094 Heli.Ferschel@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Lääne piirkonna juht
  Kätlin Hanson
  Tööpiirkond: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa
  5783 5307 Katlin.Hanson@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Mariliis Raidma
  teenuse arendusnõustaja
  5919 6172 mariliis.raidma@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Pirje Petter
  teenuse arendusnõustaja
  5377 6989

  pirje.petter@sotsiaalkindlustusamet.ee

  Ilona Säde 
  juriidiliste nõustajate juht
  5198 1256
  ilona.sade@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Hilje Arukuusk 
  juriidiline nõustaja
  5386 7363
  hilje.arukuusk@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Greete Jalast
  juriidiline nõustaja
  5883 7839 greete.jalast@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Evelin Hillep
  juriidiline nõustaja
  53041300
  Evelin.Hillep@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Katrin Lurich  
  analüütik
  5865 1295
  Katrin.Lurich@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Elar Neito 
  analüütik
  53091495 elar.neito@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Sotsiaalteenuste nõustajad

  Nimi Telefon E-post
  Anu Blum
  5302 9177
  anu.blum@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Jaanika Kirs 
  5749 3334
  jaanika.kirs@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kätlin Sarapuu
  5866 2358
  katlin.sarapuu@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anneli Raap 5917 0162 anneli.raap@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Juhendid

   

  Veebiseminarid

  2021

  24.08.2021 "Teabepäev teenuseosutajatele"

   

  15.06.2021 "Teabepäev teenuseosutajatele" ettekannete videod

   

  12.05. 2021 "Supervisioon ja coaching erihoolekande- ja rehabilitatsiooni asutustele"


   

    28.04.2021 "Õendusteenus hoolekandeasutustes ja oluline informatsioon asutuse juhtidele"

     

    31.03.2021 „Koduteenuse korraldamise probleeme kohalikes omavalitsustes“ (415.5 KB, PDF)

     

    21.01.2021 teabepäev "Covid-19 ja vaktsineerimine" (vene keeles)

     

    Veebiseminarid 2020

     

    Veebiseminari „Inimese vajadusest lähtuvalt sotsiaalteenuse tõhusam korraldamine ja pakkumine: kuidas sotsiaaltöötajana selleni jõuda?“ teematunnid lahkavad erinevate sotsiaalteenuste sisu, peatuvad enam kõneainet pakkunud juhtumitel ja aitavad leida lahendusi keerulistes olukordades. 

    Teavet saab ennekõike täiskasvanutele pakutavatest teenustest, kuid oma teadmiste pagasit saavad täiendada ka omavalitsuste lastekaitsetöötajad.

     

      21.12.2020 teabepäev "Covid-19 hoolekandeasutustes"

       

      Veebiseminar "Hoiame hooldekodusid! 15. detsember 2020 kell 13.00

       

      Sotsiaalteenuste ja –toetuste registri STAR uuenenud võimalused praktikas 25. novembril kell 13

      Ettekande teevad Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik Aika Kaukver ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse sotsiaalkaitse talituse teenusehaldur Eve Jürgenson.

      Seminaril räägitakse abivajaduse hindamisest ja juhtumikorraldusest ning praktiliste näidete toel STARi keskkonnas teenusele suunamisest ja andmete sisestamisest ning tutvustatakse teenuseosutaja vaadet.

       

       Haldusakti koostamise koolitus

       sotsiaaltöö ametnikele 17. ja 20. november 2020

       Korraldaja: Addenda OÜ 
       Koolitajad: Alar Urm, vandeadvokaat, advokaadibüroo Blessner ja Katrin Orav, vandeadvokaat, advokaadibüroo Lextal 

        

       2. septembril kl 14 - Üldhooldusteenus ja ülalpidamiskohustuse arvestamine

       Ettekande tegid Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Janika Ploom ja lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel, kes rääkisid peamistest teemadest KOVi poolt üldhooldusteenuse korraldamisel: ülalpidamiskohustusega pereliikmete kohustus ja inimese vara arvestamine üldhooldusteenuse eest tasu võtmisel.

        

       26. augustil kl 14 – Hooldus ja omastehooldus

       Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Maie Erin ja Euroopa omastehoolduse ühenduse Eurocarers juhatuse liige Ivar Paimre. Räägitakse KOVide analüüsi tulemustest, tuuakse välja kitsaskohad hoolduse määramisel ja omastehoolduse probleemid.

         

        19. augustil kl 14 – Kuhu liigub sotsiaaltransport?

        Ettekande teeb Sotsiaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag. Räägitakse sotsiaaltransporditeenuse olulisematest nüanssidest ja tulevikusuundadest.

         

             12. augustil kl 14 – Elu kodu või koduta! (Eluruumi-, varjupaiga- ja turvakoduteenus)

             Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Jaanika Kirs. Räägitakse lühidalt teenuse eesmärkidest ja sisust.

              

             5. augustil kl 14 – Abivajadusest lähtuvalt (tugiisik ja isiklik abistaja)

             Ettekande teeb Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Anu Õun, kes räägib tugiisiku ja isikliku abistaja teenustest, toob välja head ja vead.

              

             29. juulil kl 14 – Elu dementsusega

             Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse nõustaja Anu Õun ja Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja. Räägiti dementsussündroomist, mis see on? Kuidas ära tunda varajast dementsust? Millised peaksid olema teenused, mis sobivad dementsusega inimestele? Kuidas toetada omastehooldajaid?

              

             22. juulil kl 14 – Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

             Teematunnis osalesid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt ning Eesti Võlanõustajate Liidust Evelyn Eichhorst ja Teele Talk-Kõdar. Räägiti murekohtadest ja anti soovitusi, kuidas võlgadesse sattunud inimest aidata, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mida vältida.

              

             1. juulil kl 14 – Kes on koduhooldustöötaja?

             Ettekande tegi Tartu Päevakeskus "Kalda" juhataja Annika Sõna, kes rääkis koduhooldustöötaja oskustest ja teadmistest. KOVi poolne koolitus ja tugi 

              

             17. juunil kl 14 – Haldusakt ja kaalutlusotsus

             Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalituse lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel. Iga sotsiaaltoetus ja -teenus tuleb anda haldusaktiga. Sotsiaalhoolekandes tuleb enamasti teha kaalutlusotsus. Räägiti põhiasjadest haldusakti ja kaalutlusotsuse teemas.

              

             10. juunil kl 14 – Juhtumikorraldus ja võrgustikukoostöö

             Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Arutati juhtumikorralduse põhimõtteid, millest sotsiaaltöötaja peab lähtuma ning võrgustikutöö (-liikmed) juhtumikorralduses.

               

              3. juunil kl 14 – Abivajaduse hindamine, STAR hindamisvahendina

              Ettekande tegi Sotsiaalkindlustusameti äriteenuste nõunik Aika Kaukver. Räägiti, millele peab tähelepanu pöörama esmasel abivajaduse hindamisel ja millised on selles STARi võimalused               

                

                Teemapäevad/infopäevad/koolitused

                Toimetulekutoetuse teemapäev Paides 17. detsember 2019

                ettekande video

                 

                Toimetulekutoetuse teemapäev Toilas 11.12.2019

                19.-20.novembril toimus sotsiaaltöö aastakonverents 2019 „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”

                Konverentsi töötoad:

                Päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuste parimad praktikad

                 

                Kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja? 

                 

                Omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek vananemisega

                 

                Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni?

                Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ettekanded

                 

                „Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele“

                Koolitus korraldati kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, kes igapäevalt oma töös tegelevad toimetulekuraskustega ja võlaprobleemidega inimestega. Võlanõustamisalase koolituse eesmärgiks oli tõsta sotsiaaltöötajate teadlikkust, et nad märkaksid, aitaksid ja suunaksid abivajajaid võlanõustamisteenusele. Täienduskoolitused aitavad suurendada sotsiaaltöötajate teadmisi võlanõustamisteenuse eesmärgi ja tegevuste osas, hinnata teenuse vajadust ja tulemuslikkust ning aitavad sotsiaaltöötajatel viia oma teadmised-oskused kooskõlla majandus- ja õiguskeskkonnas toimunud muutustega.

                Koolitused toimusid 12.10.2020 Lääne piirkonnas (Pärnu), 26.10.2020 Lõuna piirkonnas (Tartu), 29.10.2020 Kesk-Eestis (Rapla). 09.11.2020 Põhja piirkonnas (veebipõhine), 23.11.2020 Ida piirkonnas (veebipõhine).

                Koolitajaks oli Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Febrec OÜ). Nõustamiskeskuse  eesmärgiks on sotsiaaltöö arendamine ja teostamine, erinevate nõustamis- ja sotsiaalteenuste osutamine, koolituste läbiviimine.

                Abimaterjalid