Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus kujutab endast viimast turvavõrku, mida inimene saab kasutada siis, kui ei suuda töötamise või sotsiaalkindlustussüsteemi abil (pension, töövõimetoetus, töötuskindlustushüvitis, töötu toetus jne) tagada endale ja oma perele vahendeid esmavajaduste rahuldamiseks. 

 

 

Teemapäevad/infopäevad

Toimetulekutoetuse teemapäevad toimusid Toilas 11.12.2019, Paides 17. 12 2019, Rakveres 22.01.2020, Tallinnas 28.01.2020, Tartus 12.02.2020, Valgas 25.04.2020 ja Haapsalus 14.05.