Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)

Mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programm on Eestis kasutusel 2015. aastast. MDFT on perekeskne programm tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse abivajadusega noortele ja nende peredele

Programm aitab muuta noorte käitumist ja suunata neid probleemidest eemale. Teraapias tegeletakse korraga nelja dimensiooniga: laps/nooruk, vanem, pere ja pereväline dimensioon (nt kool, sõbrad). Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4–6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt perele sobivas kohas (sh kodus).

MDFT sobib 11–18-aastastele (k.a), kelle puhul esineb:

 • õigusrikkumiste toimepanemist
 • sõltuvusainete kuritarvitamist
 • hälbivat käitumist / käitumishäired
 • kooliprobleeme sh koolikohuste mittetäitmist
 • pereprobleeme
 • vaimse tervise probleeme

Abivajava lapse saavad programmi suunata:

 • prokuratuur
 • kohus
 • kriminaalhooldaja
 • politsei
 • kohalik omavalitsus (kuni 14-aastased noored)

Kohaliku omavalitsuse poolt programmi suunatud laste puhul on vajalik juhtumiplaani olemasolu (sh abivajaduse hindamine) koos analüüsiga, milliseid meetmeid on eelnevalt pere abistamiseks osutatud ning millist tulemust on need andnud. 

Kohalik omavalitsus saab lapse programmi suunata laste ja perede komisjoni või lastekaitsetöötaja otsusega. Programmi suunamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel täita eelnevalt indikaatorite vorm (27.6 KB, DOCX), mis annab suunised, kas lapse abistamiseks võiks kaaluda tema suunamist MDFT programmi. Indikaatorite vormi täitmine ei tähenda automaatselt, et lapsele on programmis osalemine tagatud. Kui koostöös superviisoriga on hinnatud MDFT programm lapsele sobilikuks, siis tuleb superviisorile edastada suunamiskiri, indikaatorite vorm ning juhtumiplaan.

Enne MDFT teenusele suunamise otsuse tegemist tuleb suunajal (prokuratuuril, kohtul, kriminaalhooldajal, politseil, kohalikul omavalitsusel) konsulteerida piirkondliku MDFT meeskonna superviisoriga veendumaks MDFT teenuse sobivuses ning orienteeruvas teenuse osutamise ajakavas. Juhul, kui suunaja teeb otsuse enne superviisoriga konsulteerimist, on superviisoril õigus keelduda lapse programmi võtmisest.

MDFT eesmärk: pakkuda MDFT meeskondade poolt raskete käitumisraskustega lastele/noortele ja nende peredele tõenduspõhist pereteraapiat.

Sihtgrupp: 11–18-aastased (k.a) tõsise riskikäitumisega (nt õigusrikkujad, sõltuvusainete tarvitajad, käitumisprobleemidega/häiretega) ja mitmekülgse abivajadusega noored ja nende pereliikmed. Noorukid suunatakse teraapiasse kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kohaliku omavalitsuse poolt.

Eelarve: MDFT 2019. aasta eelarve on 650 000 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti nelja meeskonna kõrval pakuvad MDFT pereteraapiat noortele ka Viru vangla ning Maarjamaa Hariduskolleegium.

Kuni 31.03.2017 oli MDFT osa eelnevalt kindlaksmääratud projektist „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmist „Riskilapsed
ja -noored“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

 

MDFT meeskonna kontaktid

MDFT meeskonnad paiknevad neljas piirkonnas:
 

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Triin Hermann
Superviisor
5883 6323
[email protected]
Marju Kirt
Terapeut
5306 7211
[email protected]
Märt Ojamaa
Terapeut
5324 3574
[email protected]
Keity-Johanna Õis Terapeut 5388 9930 [email protected]

 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Nadežda Raku
Superviisor
5886 4003
[email protected]
Olga Shnayder  Terapeut 5887 2858 [email protected]
 

Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Aija Kala
Superviisor
5770 4568
[email protected]
Mari Sats 
Terapeut
5411 0448
[email protected]
Priit Kiilaspä
Terapeut
5303 7924
[email protected]
Henri Jänes Terapeut 5388 5733 [email protected]
 

Lääne piirkond (Lai 14, Pärnu 80010)

Kontakt: [email protected]

Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
 
Nimi
Ametinimetus
Telefon
E-post
Liisa Otsak
Terapeut
58558048
[email protected]
Merileid Vinkler
Superviisor
5857 0831
[email protected]
Maarja Heinpõld
(lapsehoolduspuhkusel)
Terapeut
5887 7233
[email protected]
Terje Tamm Terapeut 5853 9622 [email protected]
Kristi Reilent  Terapeut 5433 0721 [email protected]

 

Lisainfo