Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Laste ja peredega seotud hüvitiste määrad

Järgnevast tabelist leiad enamike perede ja lastega seotud hüvitiste määrad.

NB! Tabel ei kajasta neid hüvitisi, mille suurus arvestatakse vastavalt keskmisele palgale või muudel alustel, nt:

 

Toetuse liik

Summa €

Täpsustus

Peretoetused (Makstakse iga kuu 8. kuupäeval sama kuu eest)

Sünnitoetus igale lapsele 320 Ühekordne toetus
Sünnitoetus kaksikute sünni korral (igale lapsele) 320
Sünnitoetus kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmikute sünni korral (igale lapsele) 1000
Lapsendamistoetus 320 Ühekordne toetus
Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele 60 Igakuine toetus kuni lapse 16-aastaseks (või õppimise korral 19-aastaseks) saamiseni.
Lapsetoetus kolmandale ja igale järgnevale lapsele 100
Lapsehooldustasu kuni 3-aastase lapse vanemale 38,36 NB! Järk-järgult kaduv toetus! Määrati ainult kuni 31.08.2019 sündinud lastega seoses.
Igakuine toetus, kuid ei maksta vanemahüvitisega samaaegselt. Hakatakse maksma pärast vanemahüvitise saamise lõppu.
Lapsehooldustasu 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab lisaks üks kuni 3-aastane laps 19,18
Lapsehooldustasu iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab vähemalt 3 lapsetoetust saavat last 19,18
Üksikvanema lapse toetus 19,18 Igakuine toetus kuni lapse 16-aastaseks (või õppimise korral 19-aastaseks) saamiseni.
Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus 900 Igakuine toetus lapsevanema ajateenistuses või asendusteenistuses viibimise perioodiks.
Eestkostetava lapse toetus 240 Igakuine toetus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni.
Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus 1000 Igakuine toetus kuni laste 18-kuuseks saamiseni
Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 3-6 last 300 Igakuine toetus, kui peres kasvab 3-6 lapsetoetust saavat last.
Lasterikka pere toetus, kui peres kasvab 7 ja enam last 400

Igakuine toetus, kui peres kasvab 7 ja enam lapsetoetust saavat last. 

Vanemahüvitis (nn emapalk või vanemapalk, makstakse iga kuu 8. kuupäeval eelneva kuu eest)
Tabelis on miinimum- ja maksimummäärad. Hüvitise suurus sõltub hüvitise õiguse tekkimisele eelneva kalendriaasta sissetulekust.

Vanemahüvitise minimaalne suurus ehk hüvitise määr 584 Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18 kuuseks saamiseni. Miinimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.
Vanemahüvitis kuupalga alammääras  654 Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18 kuuseks saamiseni. Alammääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal oli keskmine ühe kuu tulu  alampalgaga võrdne või sellest väiksem.
 
Vanemahüvitise maksimaalne suurus (kolm üle-eelmise kalendriaasta Eesti keskmist palka) 4043,07 Igakuine hüvitis vanemahüvitise õiguse tekkimisest alates 435 kalendripäeva eest või lapse 18 kuuseks saamiseni. Maksimummääras makstakse juhul, kui vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneval kalendriaastal on olnud keskmine ühe kuu tulu selle summaga võrdne või sellest suurem. 
 
Vanemahüvitise päevamäära ülempiir 134,77  
Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitist vähendataks

2021,54

Vanemahüvitise saamise ajal töötamise korral võib teenida tulu kuni pool hüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitist vähendataks. 

Laste ja peredega seotud puuetega inimeste sotsiaaltoetused (Makstakse iga kuu 5. kuupäeval sama kuu eest)

Keskmise puudega lapse toetus 138,08
 
Igakuine toetus lapsetoetuse maksmisega samal perioodil
Raske puudega lapse toetus 161,09
 
Sügava puudega lapse toetus 241,64
 
Puudega vanema toetus 19,18

Muud toetused
(Kohtumenetlusaegse elatisabi väljamakse iga kuu 8. ja täitemenetlusaegse elatisabi väljamakse 10. kuupäeval sama kuu eest)

Elatisabi toetus (maksimaalne summa kuus) 100 Makstakse kohtumenetluse ajal maksimaalselt 150 päeva eest ja/või täitemenetlusaegselt kuni lapse 18-aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni 21-aastaseks saamiseni.
Täiendava lapsepuhkuse ühe päeva määr 27,59 Puhkust võimalik võtta olenevalt lapse vanusest 3-6 päeva
 

Erinevate arvestuste aluseks olevad määrad

Kuupalga alammäär 654 kuus
Üldise maksuvaba tulu suurus töötajal 0-500 kuus
Vanemahüvitise päevamäära ülempiir 134,77 päevas

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed

53,91 Igakuine sissemakse kohustusliku kogumispensioni kontole kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Igakuiselt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kuu tulust. 2022. aastal on sissemakse 53,91 eurot.