Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ravikindlustus

 

Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine ja ravikindlustus lapsevanemale


Selleks, et Haigekassa tasuks sinu ravikulusid, peab sul olema ravikindlustus. Ravikindlustus on automaatselt olemas, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu.
Kui sa töötad, tasub seda sinu eest tööandja. Kui sa aga ei tööta või tööleping on peatatud, nagu lapsega kodus olemise ajal, on võimalik ravikindlustus saada koos riiklike perehüvitistega. 

Ravikindlustuse tagab riik ühele alla 3-aastast last kasvatavale vanemale.
See on automaatselt olemas vanemal, kellele makstakse vanemahüvitist või pärast seda lapsehooldustasu.
Alates 1.09.2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Sel juhul tagame ravikindlustuse pärast vanemahüvitise maksmise lõppu sellele vanemale, kes on lapsehoolduspuhkusel. Kui kumbki vanem ei jää edasi lapsehoolduspuhkusele, saab ravikindlustuse see, kes sai viimasena vanemahüvitist. Ravikindlustuse saajat saab sel juhul soovi korral vahetada.

Pane tähele, et vanemahüvitise saamise perioodil on ravikindlustuse saamise õigus just sellel, kes saab vanemahüvitist. Kui teie perele makstakse sealt edasi lapsehooldustasu, saab ravikindlustuse samuti see vanem. Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta.

Näiteks. Lapse ema on oma 10-kuuse lapsega kodus ja saab vanemahüvitist. Pere otsustab vanemahüvitise saajat vahetada ja taotleb vanemahüvitise maksmist lapse isale. Samas soovib ka lapse ema siiski lapsega koju edasi jääda.
Kuna ema enam vanemahüvitist ei saa ega lähe ka tagasi tööle, kaob tal ravikindlustus. Kui emal tekib vajadus arstiabi järele, siis Haigekassa tema ravikulusid ei kata.

Riigipoolse ravikindlustuse saad automaatselt, ilma taotlust esitamata ka juhul, kui:

 • kasvatad Eestis seitset või enamat alla 19-aastast last


Taotlus ravikindlustuse saamiseks esita meile juhul, kui sa:

 • ei tööta (ja sul ei ole avatud ettevõtluskontot) ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • ei tööta (ja sul ei ole avatud ettevõtluskontot), aga sinu abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, juhul kui teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last.
  NB! Pane tähele, et kui töötav abikaasa saab samaaegselt ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise läbi ravikindlustust saada.
 

Ravikindlustuse taotluse blanketi *.rtf (114.36 KB, RTF)   *.pdf (119.98 KB, PDF)

võid kodus ära täita ning digitaalselt allkirjastatuna saata meie e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Blanketi saad meile soovi korral saata ka paberil allkirjastatult postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või täita meie klienditeeninduses.

 

 

Ravikindlustus rahvusvahelise kaitse saajatele

Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud Politsei- ja Piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa:

 • elad Eestis;
 • oled vanaduspensioniealine;
 • ei tööta;
 • ei saa Eestis määratud pensioni,

siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile Politsei- ja Piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefonil 612 1360.

 

Ravikindlustus tagasipöörduja toetuse saajale

Kui sa oled välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanik või eesti rahvusest inimene, siis sul ja sinuga koos Eestisse elama asunud abikaasal, lapsel ja vanemal on õigus saada iga kuu rahvapensioni määras toetust. Toetust maksame vanaduspensioni ikka jõudnutele ja tingimusel, et sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra. Loe pikemalt tagasipöörduja toetuse kohta.

Koos tagasipöörduja toetusega on sulle automaatselt tagatud ravikindlustuskaitse.

Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oleme sulle väljastanud tagasipöörduja toetuse määramise otsuse, on sul kohe ka ravikindlustuskaitse.