Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

Juhis erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmisel

Raskused igapäevaste toimingutega

Pöördu enda kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes:

 • annab infot erinevate toetavate teenuste ja toetuste kohta;
 • hindab teenuste vajadust;
 • määrab teenused;
 • korraldab rahastamise.

Mõnel juhul võib olla vajalik pere omaosalus.

Omavalitsused pakuvad elanikele erinevat tuge, nagu näiteks: eluruumide kohandamine, tugiisik lapsele või perele, lapsehoid, sotsiaaltransport, abi ravimite ning abivahendite ostmisel jne.

Õige toe leidmisel saab sind aidata kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja.

Kui laps vajab pikaajalist tuge, siis määratakse teile inimene, kes aitab korraldada eri osapoolte vahelist koostööd.

 

 

Mure tervisega

Perearst nõustab ning tagab vajalikud uuringud ja ravi.

Kui perearsti arvates vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spetsialisti sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule.

Kui kulud lapse soodusravimitele on aastas üle 100 €, siis tekib õigus saada ravimile täiendavat soodustust.

Õendusabi vajavatel lastel on võimalik saada erinevaid õendusabiteenuseid. Täpsemat infot küsi oma pere-või raviarstilt.

Kui lapsel on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja  meditsiiniseadet, koostab raviarst lapsele digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme saab osta apteegist või meditsiiniseadme müüjalt soodustingimustel.

Haigekassa infotelefon: (+372) 669 6630

info@haigekassa.ee

Mure lasteaias või koolis

 • Räägi õpetajaga.
  Vajadusel suunab õpetaja lapse tugispetsialisti (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) juurde.
 • Kui õpetaja ja tugispetsialistide koostöös proovitud lahendused ei ole piisavad, siis pöördu Rajaleidja keskusesse.
  Rajaleidja viib läbi hindamise, soovitab lapsele sobiva õppekorralduse, -keskkonna ja – vahendid ning nõustab lapsevanemat ja kooli või lasteaeda.

Rajaleidja nõustamisaja broneerimiseks helista (+372) 735 0700

 või kirjuta rajaleidja@rajaleidja.ee 

 või rajaleidja e-nõustajale chati aknas.

Igal lapsel on õigus õppida oma elukohajärgses koolis, selle võimaluse tagamise eest vastutab kohalik omavalitsus.

 • Kui kooli valik osutub keeruliseks, saab abiks olla kohaliku omavalitsuse haridusspetsialist.

Lisainfo: www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-ja-tugiteenused

 

 

Püsiv tervisekahjustus

Puude raskusastme tuvastamiseks ning lisakulude hüvitamiseks esita Sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Kui kõik eelnevad teenused ei ole andnud soovitud tulemust, siis pöördu Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel rehabilitatsioonimeeskonna poole, kes

 • Hindab erinevate teenuste vajadust;
 • koostab rehabilitatsiooniplaani;
 • osutab plaani alusel teenuseid.

Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus.

Raske või sügava puudega lapsevanemast üks saab taotleda õppelaenu kustutamist. Selle kohta leiad rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui laps vajab puude tõttu abivahendit, siis abivahendi ostmist või üürimist hüvitab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: (+372) 612 1360

info@sotsiaalkindlustusamet.ee