Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

must

Lipusüsteemi järgi on käitumine must (täiesti lubamatu), kui

1) ei ole selget nõusolekut mõlemalt osapoolelt või
2) kui seksuaalne kontakt on ähvarduste, agressiooni või vägivallaga peale surutud või
3) kui osapoolte vahel on suur ebavõrdsus.

Samuti siis, kui

4) käitumine on täiesti eale sobimatu,
5) ei sobi konteksti, milles see aset leiab, või
6) põhjustab lapsele või noorele tugevat füüsilist, emotsionaalset või psühholoogilist kahju.

Joonis 4. 14-aastane poiss üritab sundida 14-aastast tüdrukut end oraalselt rahuldama. Ta ähvardab tüdrukut noaga.

Seksuaalse kuritarvitamise olukordades juhtub sageli, et üks pool sunnib end vägisi teisele poolele peale. See võib toimuda verbaalselt või hõlmata ähvardusi, nagu praegusel juhul noaga. Mõne noore jaoks lõppeb jõu kasutamine pärast esimest katset. Noored astuvad mõnikord piiridest üle tugevate erootiliste stiimulite tõttu, mida nad valitseda ei oska. Või lasevad nad end kambavaimul kaasa viia ning vahejuhtum ajab nad äärmiselt endast välja. Harvematel juhtudel saab kuritarvitamisest harjumus. Tegevused muutuvad seksuaalseteks „projektideks“, mille noor hoolikalt ette valmistab ning millest ta suurt naudingut saab.

  Hindame käitumist:

  • Nõusolek: -- . Antud olukorras vastastikune nõusolek puudub.
  • Vabatahtlikkus: -- . Poiss survestab tüdrukut.
  • Võrdsus: -- . Poisil on jõupositsioon, ta on noaga relvastatud.
  • Arengu- või eakohasus: -- . Kellegi noaga ähvardamine ja vägivalla abil seksima sundimine ei ole üheski eas inimese puhul normaalne.
  • Taustasobivus: --
  • Mõju eneseaustusele: --. Poiss võib toimuva tagajärjel endale kahju teha: tema maine saab jäädavalt kahjustada ja ta riskib karistusega.

   

  Reageerimise näide

  1. Poisiga rääkides: „Kuulsin, et üritasid üht tüdrukut sundida endaga seksima. Mis tunne sinu arvates tüdrukul võis olla? Mida sa ise juhtunust arvad? Olen mures, et tõmbad endale niiviisi pahandusi kaela. Noaga ähvardamine on täiesti lubamatu. Huvis seksi vastu ei ole midagi halba, kuid kellegi vägivaldne sundimine ei ole mitte mingil juhul lubatav. Kas oleme kokku leppinud, et palud vabandust? Saad ka kohase mõjutusvahendi ning teavitame su vanemaid. Samuti on võimalik, et tüdruk esitab su vastu kaebuse.“
  2. Tüdrukuga rääkides: „Kuulsin, et (poisi nimi) tahtis sind vägisi seksima sundida. Mida sa sellest arvad? Võtame seda vahejuhtumit väga tõsiselt. Ta saab kohase mõjutusvahendi. Hoolitseme selle eest, et see rohkem ei korduks. Ja sinule korraldame kogu vajaliku abi.“
  3. Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: „Selles vanuses poisid tavaliselt teavad, et kedagi ei tohi seksuaalaktile sundida. Keelake see käitumine, astuge samme, koostage raport ja tehke suunamine.“
  4. Strateegia: niisugune olukord võib organisatsiooni kriisi viia. Oluline on, et teil oleks olemas vastavad eeskirjad ning iga samm oleks põhjalikult läbi mõeldud. Rolli mängib ka kättesaadava abi olemasolu.