Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Taastav õigus

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada.

See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eemärk on asjaosalisi tervendada ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne vahendaja.

Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust.

taastav õigus

Sotsiaalkindlustusamet koolitab välja taastava õiguse vabatahtlikke


Mida pakume?

 • Kaheksapäevast koolitusprogrammi
 • Supervisiooni ja kovisioone
 • Kulude hüvitamist kuludokumentide alusel

Mida ootame?

 • Osalemist koolitusprogrammis (täismahus)
 • Osalemist supervisioonidel/kovisioonidel
 • Umbes 10 konfliktivahendust aastas koos paarilisega
Vaata lähemalt (174 KB, PDF)

Kus kasutada taastavat õigust?

 • koolikeskkond (näiteks õpilaste endi, õpetaja ja õpilase ning õpetaja ja lapsevanema vahelised konfliktid)
 • töökeskkond
 • pere (lapsevanema ja lapse, vanavanemate, suguvõsa vahelised konfliktid)
 • kogukond (naabrite vahelised tülid/vaidlused jm)

 

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne

   

  Mida taastava õiguse kohtumisel arutatakse?

  • Mis juhtus?
  • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?
  • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?
  • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?
  • Kuidas juhtunut heastada? Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?

  Miks kasutada taastavat õigust?

  • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.
  • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.
  • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida
  • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.

    Taastava õiguse viisid

    Vahendus

    Tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

    Taastatav nõupidamine

    Kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

    Ennetav ring

    Seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

    Taastav aruteluring

    COVID-19 on  mõjutanud suurt osa ühiskonnast. Antud olukorra valguses on kasvanud ärevus ja hirmutunne, mis on kaasa toonud mitmeid küsimusi. Inimesed on väsinud.

    Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond on alates 2020. aasta kevadest pakkunud taastava õiguse ühe meetmena taastava aruteluringi formaati. Aruteluring annab osalejatele võimaluse juhitud vestlusringis väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses juhtunuga, kuulata teiste lugusid ning leida hingelist tasakaalu. Osalemine toetab turvatunde parandamist läbi jagatud kogemuse, mis aitab kaasa hirmu vähendamisele.

    Aruteluringi juhivad kaks väljaõppe saanud juhendajat, kes annavad võimaluse osalejatel jagada turvalises ruumis nii palju kui nad soovivad, andmata hinnanguid, analüüsimata või kokkuvõtteid tegemata.

    Taastav aruteluring võib aset leida ühekordse või järjepidevate kohtumiste näol. Ühe aruteluringi kestvuseks on keskmiselt 2 tundi ning korraga saab osaleda kuni 8 osalejat.

    Taastavat aruteluringi on läbi viidud spetsialistidele ja kogukonnaliikmetele nii COVID-19 valguses kui ka pärast traumeerivaid sündmusi kogukondades. Osalejad on tagasisidena öelnud, et aruteluringis osalemine andis võimaluse välja rääkida oma hirmud ja mõtted, mis on vahepealse perioodi vältel tekkinud ning samuti kuulda, et nad ei ole oma mõtetega üksi.

    Kirjeldatud formaadis arutlemine annab osalejatele ka võimaluse näha, mida igaüks teha saab, et selliseid olukordi ei juhtuks või kuidas ise antud olukorrast välja tulla.

    Kui märkad enda lähedal inimest, kellel võiks olla abi taolisest lähenemisest, julgustame suunama inimesi osalema taastavates aruteluringides. Selle korraldamiseks palun ühendust võtta e-posti teel: [email protected]

    Küsimuste korral võtke palun julgelt ühendust:

    Annegrete Johanson [email protected]

    Mis on taastava õiguse rakendamise eelduseks?

    • Kõik osapooled osalevad vabatahtlikult.
    • Juhtumi toimepannud inimene tunnistab oma tegu.
    • Kõigi asjaosaliste turvalisus on tagatud.
    • Vajaduse korral kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid).
    • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada.

    Taastava õiguse protsess

    Taastava õiguse teenusele pääseb nii ise kui ka suunamisega.

    Esimesel juhul võib inimese saata e-kirja aadressil [email protected]. Juhul, kui inimesed pöörduvad ise teenuse saamiseks SKA poole, palume veenduda, et ka teine pool on valmis protsessis osalema ning on nõus, et tema kontakte jagatakse.

    Inimese saab konfliktivahendusse suunata ka spetsialist, kes juhtumiga tegeleb, näiteks lastekaitsetöötaja, politseinik, prokurör, tugispetsialist jne. Suunaja tutvustab osapooltele, mida tähendab vahendamine, ning küsib selleks nõusolekut. Seejärel täidab ta suunamisankeedi (457.87 KB, DOCX) ja nõusolekulehe, mis edastatakse sotsiaalkindlustusametisse.

    Kohtumisi eri osapoolte vahel viivad läbi kaks vahendajat. Vahendajad võtavad osapooltega ühendust, leppides kokku kohtumisaja. Seejärel kohtutakse kõigi osapooltega eraldi. Räägitakse juhtunust, mis mõtteid ja tundeid see tekitas ning kuidas see mõjutas osapooli. Vaadatakse ka tulevikku – mida on vaja, et tegu heastada ja tulevikus sarnast tegu vältida. Seejärel lepitakse kokku ühine kohtumine, kus arutatakse läbi samad küsimused. Sõlmitud kokkulepe saadetakse ka suunajale koos lühikese tagasisidega.

         

        Kuidas erineb kriminaalõigus taastavast õigusest?

         

        KRIMINAALÕIGUS

        Millist seadust rikuti?

        Kes rikkus? Kes on süüdi?

        Milline on karistus?

         

        TAASTAV ÕIGUS

        Mis juhtus?

        Keda see mõjutas?

        Mida on vaja, et edasi liikuda?

        Kriminaalõiguse puhul võtab riik justkui rikkumise osapooltelt ära – kannatanul puudub võimalus esitada küsimusi või öelda, mida ta juhtunu heastamiseks vajab. Taastav õigus annab kannatada saanud inimesele hääle, võimaluse jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning esitada juhtunu tõttu tekkinud küsimusi.

         

        Taastava õiguse koolitajad

        Annegrete Johanson
         
         
        Kiira Gornischeff
         
         
        Triin Hermann
         
         
        Margarita Ingel
         
         
        Stanislav Solodov
         
         
        Kadri Ann Salla
         
         
        Kadi Lukka
         
         
        Roman Krõlov