Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Toetuste maksmine

Pensione ja toetusi maksame sinu soovi alusel

  • su arvelduskontole Eestis
  • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui vormistad avalduse digiallkirjastatuna või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
  • sinu kulul posti teel kojukandena (pension, puudega inimese sotsiaaltoetus)
  • sinu kulul sinu arvelduskontole välisriigis.

Posti teel tuuakse pension/toetus sulle koju tasuta, kui sul on liikumistakistus või kui sa elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav. Selleks esita meile selgitustega avaldus, kus näitad kojukande soovi põhjused.

Kui sulle toodi pension koju, aga sind ei olnud kodus, siis postiljon viib sinu raha tagasi. Kui sinu pension on välja võtmata kaks kuud, siis peatame pensioni maksmise. Pensioni maksmise jätkamiseks tuleb sul esitada avaldus. Pensioni maksame välja peatamisest alates.

Kui sulle tuuakse pension koju, aga sa oled haiglas, saad vajaduse korral volitada kedagi oma pensioni välja võtma. Volitust tõestab raviasutuse juht (peaarst) ning sel moel tõendatud volitus kehtib kuus kuud.

 

Arvelduskonto muutmine

Kui soovid oma pensioni või toetust saada teisele kontole kui algses avalduses märgitud, saad oma kontot muuta,

 

Kui tegemist on kellegi teise kontoga, saad seda muuta,

Pane tähele!

  • Kui edastad meile uue arvelduskonto numbri, veendu, et kõik andmed on õiged.
  • Kui sotsiaalkindlustusamet maksab sulle mitut toetust/hüvitist, makstakse need kõik kas pangakontole või suunatakse kojukandesse.
  • Kui sa oled esitanud sotsiaalkindlustusametile erinevaid arvelduskontosid, tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole (v.a kohtumäärusega seotud väljamaksed).

Et saada järgmisel kuul raha uuele arvelduskontole, pead konto muutma hiljemalt eelneva kuu viimasel tööpäeval.

Näide: Kui sa soovid saada peretoetusi 8. detsembril uuele kontole, siis muuda seda 1.–30. novembril.

 

Pensionide, toetuste ja hüvitiste igakuine väljamaksmine

Sotsiaalkindlustusamet maksab pensione, toetusi ja hüvitisi otsuse tegemisest 30 päeva jooksul.

 

Väljamakse liik

Pangaülekande päev

NB! Pangaülekanne tehakse maksepäeva jooksul.

Pensionid,
puuetega inimeste sotsiaaltoetused,
sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule

Iga kuu 5. kuupäev

Peretoetused,
vanemahüvitis,
elatisabi

Iga kuu 8. kuupäev

Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised,
hüvitised kuriteoohvritele,
hüvitised represseeritutele ja olümpiavõitjatele

Iga kuu 12. kuupäev

Üksi elava pensionäri toetus

5. oktoober

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Kui sa pead enamsaadud pensioni, toetuse või hüvitise sotsiaalkindlustusametile tagasi maksma (näiteks sul puudus õigus summat saada või toetuse saanud inimese surma korral), siis tuleb see maksta samale arvelduskontole, millelt on pension, toetus või hüvitis saadud.

Kindlasti informeerime me igast sellisest juhtumist inimest ka kirjalikult.