Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Blanketid

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on järgmistes formaatides:

PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.

RTF, DOC ja DOCX formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Word tarkvara.

ODT formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik OpenOffice tarkvara.

XLS formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Excel tarkvara.

Apple, Google ja Microsoft veebilehitsejad ja veebipõhised töövahendid avavad ja võimaldavad trükkida kõiki ülaltoodud formaatides faile.

 
 • Kuhu blanketid saata?

 • Perehüvitiste saamiseks saate kinnituse anda meie iseteeninduses. Mitmeid teisi teenuseid, nagu näiteks tulumaksuvabastuse avalduse esitamine, saab kasutada läbi portaali eesti.ee. Meie e-teenuste valik täieneb pidevalt.

 • Oma arvutisse laetud, täidetud ja digiallkirjastatud blanketid palume saata e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Välja trükitud, täidetud ja allkirjastatud blanketid palume saata vabalt valitud sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, nende postiaadressid on kirjas siin.
 • Blanketid saab tuua lähimasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Samuti saab  klienditeenindustes blankette täita kohapeal meie spetsialistide abiga.
 • NB! Klienditeenindusse tulles võta kindlasti kaasa oma isikut tõendav dokument ja pangakonto number!

   

 

Pensioni blanketid

 • Pensioniavaldus (2021) *.docx (45.07 KB, DOCX)    *.pdf (335.67 KB, PDF)
 • Vanaduspensioni peatamise-jätkamise avaldus   *.docx (23.93 KB, DOCX)   *.pdf (115.77 KB, PDF)
 • Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks (10.2019)  *.docx  (15.39 KB, DOCX)     *.pdf (169.36 KB, PDF)
 • Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta  *.doc (19.07 KB, DOCX)  *.rtf (137.89 KB, RTF)   *.pdf (250.99 KB, PDF)
 • Tööraamatu üleandmine   *.docx  (31.25 KB, DOCX)  *.odt (7.55 KB, ODT)   *.pdf (158.08 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *.docx (26.07 KB, DOCX)    *.pdf (165.48 KB, PDF)
 • Avaldus tulumaksuvabastuse kasutamise kohta (02.2021) *.docx (14.81 KB, DOCX)   *.pdf (131.03 KB, PDF)

 • Avaldus arhiivipäringu tegemiseks (10.2021)  *.docx (21.66 KB, DOCX)

 • Saamata jäänud pensioni avaldus  *.doc  (81.89 KB, RTF)  *.pdf (171.74 KB, PDF)

Välisriigi pensioni avaldused

 • Tõend elamise kohta (välisriigis elavale pensionisaajale)   *.pdf (71.14 KB, PDF)  *.docx (36 KB, DOC) 
  •   Tõendi kaaskiri   *.pdf (485.5 KB, PDF)
 • Küsimustik Euroopa Liidu riigist pensioni taotlemiseks (10.2019)    *rtf  (142.99 KB, RTF) 
 • Pensionimaksete jätkamise avaldus välisriiki elama asujale *.doc (36.5 KB, DOC)   *.pdf (198.02 KB, PDF)
 • Pensioniavaldus (Venemaa-Ukraina-Moldova-Valgevene välislepingud) (03.2020)  *.doc (29.69 KB, DOCX)        *.pdf  (383.31 KB, PDF) 
 

Represseeritu tunnistuse ja toetuse blanketid

 • Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus (10.2019)  *.rtf (117.65 KB, RTF) 
 

Perehüvitiste blanketid

 • Taotlus peretoetuste ja vanemahüvitise saamiseks ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks (19.05.2021)   *.docx (42.21 KB, DOCX)     *.pdf (1.02 MB, PDF)

 • Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks (23.09.19)   *.rtf (105 KB, RTF)   *.pdf (373.76 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *.docx  (26.07 KB, DOCX)  

 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta  (02.2021)   *.docx (14.81 KB, DOCX)    *.pdf (131.03 KB, PDF)
 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks  (Ravikindlustuse taotlus)(10.2019)  *.rtf (114.36 KB, RTF)   *.pdf (119.98 KB, PDF)

 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)
 

Elatisabi blanketid

 • Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (NB! Avaldus esitatakse kohtutäiturile) (10.2019)  *.rtf (134.96 KB, RTF)   *.pdf (116.79 KB, PDF)
 • Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (10.2019)  *.rtf (17.41 KB, DOCX)    *.pdf (119.92 KB, PDF)
 

Euroopa Liidu taotluste blanketid

 • Tõendi A1 taotlus  töötajale (10.2019)    *.doc (191.5 KB, DOC)   *.pdf (182.2 KB, PDF)
 • Tõendi A1 taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale (10.2019)  *.doc (165 KB, DOC)   *.pdf (201.7 KB, PDF)
 • Tõendi A1 taotlus  ametnikule (10.2019)   *.doc (140.5 KB, DOC)   *.pdf (199.32 KB, PDF)
 • A1 tõendi või taotluse tühistamise avaldus (10.2019)  *.doc (63 KB, DOC)   *.pdf (97.91 KB, PDF)
 • Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.doc (71.65 KB, RTF)   *.pdf (373.08 KB, PDF)
  • Lisa 1 küsimustikule perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.doc (41.5 KB, DOC)   *.pdf (378.34 KB, PDF)
 • Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 KB, DOC)   *.pdf (231.4 KB, PDF)
 • Application certificate A1 self-employed person *.pdf (110.57 KB, PDF)
 • Application certificate A1 civil cervants  *.pdf (151.58 KB, PDF)
 • Application certificate A1 worker  *.pdf (128.67 KB, PDF)
 • Application for revocation of application A1 *.pdf (23.98 KB, PDF)
 

Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid

Lapsele:

 • Puude raskusastme tuvastamise taotlus lapsele  *.pdf (1.58 MB, PDF)   *.rtf (216.57 KB, RTF)   *.doc (33.7 KB, DOCX)  
 • Avaldus puudega lapse tugiteenuste saamiseks    *.rtf (265.77 KB, RTF)  *.pdf (108.83 KB, PDF)

Tööealisele:

 • Töövõime hindamine ja puude raskusastme tuvastamise taotlus (06.2021)   *.docx  (120.75 KB, DOCX)  *.pdf (681.74 KB, PDF)
 • Avaldus Töötukassa hinnangu alusel puude tuvastamiseks   *.rtf  (174.62 KB, RTF)   *.pdf (433.15 KB, PDF)

   Vanaduspensioniealisele:

  • Puude raskusastme tuvastamise taotlus vanaduspensioniealisele inimesele (01.2021)  *.docx  (34.46 KB, DOCX)     *.pdf (1.56 MB, PDF) 

  Muud:

  • Puudega isiku kaardi taotlus  *.rtf  (66.2 KB, RTF)    *.pdf (16.71 KB, PDF)

  • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks (10.2019)   *.docx (17.09 KB, DOCX)     *.pdf (142.39 KB, PDF)

  • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (10.2019)   *.rtf (114.05 KB, RTF)     *.pdf (116.09 KB, PDF)

  • Vaide esitamine   *.docx (27.35 KB, DOCX)     *.pdf (279.51 KB, PDF)

   

  Sotsiaaltoetuste blanketid

  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus (10.2019)   *.rft (185.11 KB, RTF)   *.pdf (150.12 KB, PDF)
  • Teatis individuaalse abivahendi kohta   *.rtf (103.27 KB, RTF)  *.pdf (69.68 KB, PDF)
   •    Teatise täitmise juhend     *.pdf (131.74 KB, PDF)

  Lisainfo

   

  Blanketid arstidele ja teenusepakkujatele

   

  Erihoolekandeteenuste blanketid

  • Erihoolekandeteenuste taotlus   *.docx (29.06 KB, DOCX)   
  • Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.docx (20.7 KB, DOCX)  *.rtf (121.96 KB, RTF)    *.pdf (265.95 KB, PDF)
  • Erihoolekandeteenuse osutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 KB, DOCX)
  • Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus (01.2021)   *.docx (43.3 KB, DOCX)   *.rtf (311.26 KB, RTF)    *.pdf (466.44 KB, PDF)
  • APPLICATION FOR LONG-TERM SHELTERED EMPLOYMENT SERVICE  *.docx (50.05 KB, DOCX)
   

  Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

  • Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks   *.rtf (220.89 KB, RTF)    *.pdf (129.05 KB, PDF)
  • 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)(10.2019)   *.rtf (26.3 KB, DOCX)    *.pdf (131.93 KB, PDF)
  • alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (185.33 KB, RTF)   *.docx (23.58 KB, DOCX)   *.pdf (204.69 KB, PDF)
  • KOV abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm   *.xls (16.38 KB, XLSX)
  • Avaldus koostööpartnerile lepingu sõlmimiseks  *.docx (14.25 KB, DOCX)
  • Avaldus koostööpartnerile lepingu lõpetamiseks  *.docx (14.73 KB, DOCX)
  • Rehabilitatsiooniasutuse vahetamise avaldus *.doc (25 KB, DOC)
   

  Ohvriabi blanketid

  • Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm (19.09.2019)     *.rtf (216.81 KB, RTF)   
  • Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm    *.rtf (142.19 KB, RTF)   *.docx (18.3 KB, DOCX)   *.pdf (118.41 KB, PDF)

   

  Lastekaitse blanketid

  • Lastekaitse juhtumi nõustamisteenuse taotlus   *.docx (18.42 KB, DOCX)   *.pdf (59.81 KB, PDF)
  • Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (14.41 KB, DOCX)   *.pdf (39.97 KB, PDF)
  • Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus   *.docx (19.38 KB, DOCX)   *.pdf (113.18 KB, PDF)
   

  Abivahendite blanketid

  • Erimenetluse taotlus abivahendi osaliseks hüvitamiseks (05.2021)  *.docx (33.72 KB, DOCX)  *.pdf (295.97 KB, PDF)
  • Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga   *.docx (16.04 KB, DOCX)
   

  Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise blanketid

  • Hüvitise taotlus seoses kutsehaigusest või tööõnnetusest saadud tervisekahjustusega (10.2019)  *.rtf (2.27 MB, RTF)     *.pdf (258.64 KB, PDF)
  • Lisakulutuste hüvitamise taotlus  seoses kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahjustusega (10.2019)  *.rtf (131.67 KB, RTF)   *.pdf (248.34 KB, PDF)
  • Taotlus kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks   *.doc (22.51 KB, DOCX)   *.pdf (68.2 KB, PDF)

  • Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks või lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks   *.docx (27.01 KB, DOCX)
   

   

  Muud blanketid

  • EL COVID tõend  *.docx (17.04 KB, DOCX)

  • Vaide esitamine  *.docx (27.35 KB, DOCX)     *.pdf (279.51 KB, PDF)

  • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks (10.2019)  *.docx (17.09 KB, DOCX)     *.pdf (142.39 KB, PDF)

  • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (10.2019)  *.rtf (114.05 KB, RTF)     *.pdf (116.09 KB, PDF)

  • Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus (10.2019)*.rtf (110.03 KB, RTF)    *.pdf (107.21 KB, PDF)
  • Volikirja näidis *.docx (21.08 KB, DOCX)
  • Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks (12.2020)   *.xls (49.5 KB, XLS)   *.pdf (126.97 KB, PDF) (saatmiseks aadressil: andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee)
  • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks (01.2021)   *. docx   (26.07 KB, DOCX)
  • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (02.2021)    *.docx (14.81 KB, DOCX)   *.pdf (131.03 KB, PDF)

  • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)    Tõendi kaaskiri   *.pdf (485.5 KB, PDF)

  • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)

  • Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus     *.rtf (265.77 KB, RTF)   *.pdf (108.83 KB, PDF)

  • Tšernobõli toetuse taotlus (10.2019)  *.docx (20.15 KB, DOCX)   *.pdf (88.09 KB, PDF)

  • Prokuröri töövõimehüvitise taotlus (10.2019)   *.rtf (117.88 KB, RTF)    *.pdf (104.54 KB, PDF)