Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele 
eraldi maksuvaba tulu, mis tähendab, et keskmine pension on tulumaksuvaba.

Üldise maksuvaba tulu maha arvamise eesmärk on tagada inimesele tulumaksuvaba elatusmiinimum.pensionärid pargis

Alates 1. jaanuarist 2023 on üldise maksuvaba tulu määr 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kuid kui inimese brutotulu ületab 14 400 eurot aastas (1200 eurot kuus), siis hakkab maksuvaba tulu määr vähenema ja jõuab 25 200 euro suuruse aastatulu (2100 eurot kuus) juures nullini.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioniealise inimese maksuvaba tulu summa

  • ühes kuus võrdne keskmise vanaduspensioni summaga ja
  • aastas 12-kordse keskmise vanaduspensioni summaga.

Keskmise vanaduspensioni suurus kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega.
Eeldatavasti on see 2023. aastal 704 eurot kuus ja 8448 eurot aastas.

 

Vanaduspensioniiga oleneb inimese sünniaastast


Kui inimene on sündinud

  • 1958. aastal, siis on tema vanaduspensioniiga 64 aastat ja 3 kuud
  • 1959. aastal, siis 64 aastat ja 6 kuud
  • 1960. aastal, siis 64 aastat ja 9 kuud
  • 1961. aastal, siis 65 aastat

Maksuvaba tulu terve aasta eest kehtib ka juhul, kui inimene jõuab vanaduspensioniikka aasta jooksul.

Inimene on sündinud

Inimene jõuab vanaduspensioniikka

Inimese maksuvaba tulu on keskmise vanadus-pensioni ulatuses alates 1. jaanuarist (704 eurot)

1958. a jaanuaris-septembris

2023. aastal on juba vanaduspensionieas

2023. aastal

1958. a oktoobris–detsembris

1959. a jaanuaris–juunis

2023. a jaanuaris–märtsis

2023. a juulis–detsembris


2023. aastal

1959. a juulis–detsembris

1960. a jaanuaris–märtsis

2024. a jaanuaris–juunis

2024. a oktoobris–detsembris


2024. aastal

1960. a aprillis–detsembris

2025. a jaanuaris–septembris

2025. aastal

1961. a jaanuaris–detsembris

2026. a jaanuaris–detsembris

2026. aastal

 

Kui te jõuate 2023. aasta jooksul vanaduspensioniikka, arvestatakse teie maksuvaba tulu  pensionär ja lapselaps nutiseadmes
keskmise vanaduspensioni ulatuses 1. jaanuarist ning teile ei kohaldu enam üldine maksuvaba tulu.

Üldisest erinev maksuvaba tulu on seotud ainult vanaduspensioniikka jõudmisega ega olene sellest, kas olete pensionil või töötate või mis liiki pensioni te saate.

Kui teil on piisavalt pensionistaaži, saate viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist kasutada paindlikku vanaduspensioni. Sellisel juhul kehtib teile üldine maksuvaba tulu kuni aastani, kui te jõuate vanaduspensioniikka.

Samuti on võimalik pensioni saamist edasi lükata. Sellisel juhul saate kasutada tulumaksuvaba miinimumi 704 eurot oma soovi järgi teiste tulude, näiteks töötasu juures.

Kui saate soodustingimustel vanaduspensioni, kehtib teile üldine maksuvaba tulu kuni aastani, kui te jõuate vanaduspensioniikka.

 

Kellel on õigus maksuvabale tulule vanaduspensionieas?
 

  • Eesti residentidel
  • Euroopa Majanduspiirkonna residentidel (Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein), kes saavad Eestist tulu.
    Euroopa Majanduspiirkonna resident peab selleks esitama maksu- ja tolliametile oma residentsustõendi. Ainult tõendi olemasolul on õigus maksuvaba tulu rakendada. Mitteresidendist pensioni saaja esitab residentsustõendi sotsiaalkindlustusametile.

Kolmandate riikide residentidel ei ole õigust üldisele maksuvabale tulule ja maksuvabale tulule vanaduspensionieas.

 

Korduma kippuvad küsimused maksuvaba tulu kohta vanaduspensionieas

Kellele arvestatakse alates 1. jaanuarist 2023 tulumaksuvabastust 704 euro ulatuses igas kuus?


Tulumaksuvabastust 704 eurot kuus arvestatakse alates 1. jaanuarist 2023 nendele, kes on vanaduspensionieas või jõuavad 2023. aasta jooksul vanaduspensionikka.

2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 a ja 6 kuud. 2023. aastal jõuavad vanaduspensionikka inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal.

 

Olen jõudnud vanaduspensioniikka ja saan sotsiaalkindlustusametilt pensioni. Kas ma pean maksuvaba tulu saamiseks avalduse esitama?


Selleks ei pea sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama.

Sotsiaalkindlustusamet arvestab teie pensionilt maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses automaatselt.

Kui teie pension on keskmisest vanaduspensionist väiksem ja te saate ka regulaarseid väljamakseid II sambast, siis arvestab sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu esmajärjekorras teie I samba pensionilt ja annab pensionikeskusele maksuvaba tulu kasutamata osa üle.

Pensionikeskus kannab maksuvaba tulu kasutamata osa üle teie II samba väljamaksetele.

 

Olen vanaduspensionieas ja töötan. Kas ja kuidas saan kasutada maksuvaba tulu oma töötasult?


Kui olete vanaduspensioniealine ja töötate ning teie pension on väiksem kui 704 eurot, jääb teil osa maksuvaba tulu üle. Seda saab kasutada tööandja juures.

Selleks tuleb esitada tööandjale maksuvaba tulu avaldus ja märkida sellel ära maksuvaba tulu summa, mida tööandja arvestab töötasult tulumaksu kinni pidades. Summa õigsuse eest vastutab töötaja.

NB! Sotsiaalkindlustusamet võtab vastu maksuvaba tulu avaldusi nende hüvitiste kohta, mida maksame meie ja millelt arvestatakse tulumaksu: pension, vanemahüvitis ja kahjuhüvitis

 

Kas mulle kohaldub uus tulumaksu arvestus, kui töötan ja jõuan vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul?


Kuigi te jõuate vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul, arvestatakse teie maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses aasta algusest ehk 
1. jaanuarist.

See tähendab, et tööandja saab arvestada teie töötasule maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses alates 1. jaanuarist, kuigi te jõuate vanaduspensioniikka alles aasta jooksul (nt juulis). Selleks tuleb esitada tööandjale maksuvaba tulu kasutamise avaldus.

Kui jõuate vanaduspensioniikka ja hakkate saama sotsiaalkindlustusametilt vanaduspensioni ja/või pensionikeskuselt II samba väljamakseid, siis ärge unustage tööandja juures oma avaldust muuta.

 

Olen vanaduspensioniealine, saan pensioni ega ole seni soovinud selle juures maksuvaba tulu kasutada. Ma ei soovi seda teha ka järgmisel aastal, sest tahan saada veebruaris korraga suuremat tulumaksuvabastuse summat füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga.


Tulumaksuseaduse muudatuse järgi kehtib 2023. aastast pensioni tulumaksuvabastus kuni 704 euro ulatuses automaatselt. Kui pension on alla 704 euro ning teil on veel maksustatavaid tulusid, siis üle jäävat maksuvabastust saate kasutada oma äranägemise järgi, nt tuludeklaratsiooniga.

 

Ma saan lisaks I samba pensionile regulaarseid pensionimakseid II sambast, olen vanaduspensioniealine. Kuidas toimub minu tulumaksuvaba miinimumi arvestus?


Tulumaksuseaduse järgi arvestatakse maksuvaba summa automaatselt pensionilt, esmalt I samba pensionilt, mida maksab sotsiaalkindlustusamet, ning üle jääv osa II samba pensionilt. Sotsiaalkindlustusamet edastab maksuvaba tulu jäägi pensionikeskusele, seega ei ole vaja maksuvaba tulu arvestuseks taotlusi esitada. Kui pensionimaksed kokku on ühes kuus alla 704 euro, saab üle jäävat maksuvaba osa kasutada muude tulude juures.