Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode, mille abil on võimalik parandada inimese füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Sellisteks abivahenditeks on näiteks ratastoolid, kuuldeaparaadid, mähkmed, proteesid, kargud, jne

Abivahendeid on võimalik soetada riigipoolse soodustusega

 

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Abivahendid hüvitame

 • Lastele, kellel on tuvastatud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
 • Lastele, kellel ei ole tuvastatud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Kuni 18-aastased puudeta lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 50%.
 • Lastele (16–17-aastased), kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. 16–17-aastased osalise või puuduva töövõimega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
 • Tööealistele, kellel on tuvastatud kas
  •   osaline või puuduv töövõime
  •   puue

Tööealised inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40–90%. 

18–26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

 • Vanaduspensioniealistele inimestele, kes on 64-aastased ja vanemad. Vanaduspensioniealised saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40–90%.

Lisaks saavad riigipoolse soodustusega abivahendeid soetada arsti tõendi alusel inimesed, kes vajavad

 • silmaproteesi
 • rinnaproteesi
 • kuulmisabivahendeid või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist)  
 • üla- või alajäsemeproteesi ja proteesihülssi

 

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Abivahendi ettevõttest riigipoolse soodustusega abivahendi ostmiseks või üürimiseks läheb sul vaja paberkandjal abivahendi tõendit:

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, üldarsti, arst-residendi, eriarsti, õe, tegevusterapeudi, füsioterapeudi, ämmaemanda või logopeedi poole. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus. (370.08 KB, PDF) 

Abivahendi ettevõte

Kui sul on abivahendi tõend olemas, pöördu abivahendi ettevõttesse. Ära unusta kaasa võtta isikut tõendavat dokumenti! Juhul, kui sa oled 18–26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.

Riigipoolset soodustust on võimalik saada ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Loetelu abivahendi ettevõtetest leiad siit (68.13 KB, XLSX)

Leia endale lähim abivahendi pakkuja

 

Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Näiteks: Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus.  Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8 – (27,8 * 0,9) = 2,78 eurot. 

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda.  Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks  13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks erimenetluse taotlus. Arvutuskäik: 45 – (34,5 * 0,9) = 13,95 eurot.

Kuhu ma pean pöörduma, kui ma ei ole abivahendi ettevõtte teenindusega rahul?

Esialgu pöördu ettevõtte poole ja kui sul tekib vaidlus abivahendit müüva või üüriva ettevõttega, siis on sul võimalus meie poole pöörduda.

 
 

Erimenetluse taotlemine

Põhjendatud juhtudel on võimalik taotleda erisust. Taotlus esitatakse sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (st, kui tehing on juba tehtud, erimenetlust taotleda ei saa).

Erisust saad taotleda alljärgnevatel juhtudel.

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalust võib vähendada juhul, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega. Sotsiaalkindlustusamet saab sinu omaosaluse summat vähendada maksimaalselt viie protsendini.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Sa vajad abivahendit, mis ei ole kantud abivahendite loetellu (370.08 KB, PDF)kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Koguse suurendamist saad taotleda, kui sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigi soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sinule sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, siis hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.

NB! Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

 • Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta, või soovid osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida. Seda on võimalik taotleda, kui on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

 

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Erimenetluse taotlus
 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda meile esitada ei ole vaja. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 
 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist; abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid

 • kui oled 18–26-aastane ja õpid välismaal, lisa koolitõendi koopia.
 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa kohtumääruse koopia.
 • kui oled kellegi teise esindaja, lisa volitus.

 

Kuhu taotlus saata?

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Terapeudid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajadusel võtavad sinuga ühendust üksikasjade täpsustamiseks. Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, siis saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kuidas ma saan abivahendi kätte?

Positiivse otsuse korral pöördu abivahendi ettevõttesse ja lepi kokku abivahendi tehingu ja kättetoimetamise viis. Ettevõttesse pöördumisel võta kaasa isikut tõendav dokument.

 

Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes alates 1. maist 2022

1. mail 2022 jõustusid sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille järel hakkab üla- ja alajäsemeproteese ning hülsse hüvitama üksnes sotsiaalkindlustusamet (SKA). Seoses sellega  ei ole alates maist üla- ja alajäsemeproteesi soetamisel enam vaja puude raskusastme või töövõime languse olemasolu. Riigipoolse soodustusega üla- ja alajäsemeproteeside soetamiseks on edaspidi vaja paberkandjal abivahendi tõendit, millel on esitatud info, millist proteesi inimene vajab.

Tõendi üla- ja alajäseme proteesile saavad välja kirjutada nii perearstid, eriarstid, üldarstid kui ka arst-residendid. Samuti võib proteesi vajadus olla välja toodud inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis. Tõendile on vaja märkida konkreetse abivahendi nimetus (nt sääreprotees), kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 06.24.09 sääreprotees). Hülssidele tõendit välja kirjutada ei ole vaja, kuna hülsside saamise eelduseks on proteesi tehing. Abivahendi tõendi vormina võib kasutada asutuse enda vormi.

Muudatuse jõustumise järel on esmaproteesi vajajal võimalik SKA süsteemist kohe saada esimene protees juba loetelus oleva I–IV aktiivsusgrupi alt (tulenevalt isiku taastumisest, füüsilisest aktiivsusest, liikumiskeskkonnast, tööhõivest jms), mistõttu ei looda SKA abivahendite loetellu eraldi esmaste proteeside ISO-koode. Kui inimene on esimese proteesiga kohanenud ning vajab aasta või paari pärast aktiivsemat proteesi, on võimalik proteesi komponendid (nt laba, põlvesõlm) aktiivsemate vastu välja vahetada või taotleda erimenetluse teel uus aktiivsem protees.

Esmase proteesi saajatele luuakse eraldi esmaste hülsside ISO-koodid. ISO-koodid luuakse nii lamineeritud kui silikoonist alajäsemehülssidele ning esmaproteesi kandjal on võimalik soetada viie aasta jooksul kaks hülssi ühe kehapoole kohta. Tegemist on ISO-koodidega, mis on mõeldud ainult esmakordsele jäsemeproteesi saajale kasutamiseks üks kord viie aasta jooksul. Loodavatele koodidele kehtivad samad piirhinnad, mis tavapärastele hülssidele. Pärast esmaste hülsside soetamist saab isik hülsse tavapäraste hülsi koodide alt.  

NB! Enne 1. maid 2022 koostatud meditsiiniseadme retsepti (digiretsepti) alusel on võimalik esmaseid proteese ja kordushülsse soetada meditsiiniseadme retsepti kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2022. a. Digiretsepti alusel valmistatud proteeside ja hülsside eest maksab Eesti Haigekassa.

Seni kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel oli 16–17-aastaste töövõime kaotusega lastele abivahendi soetamisel soodustuse protsent olenevalt abivahendist 40–90%. Alates 1. maist 2022 on kõigil 16–17-aastastel, kellel on tuvastatud üksnes töövõime langus, soetada kõiki abivahendite loetelus olevaid abivahendeid 90 protsendilise soodustusega.

Tõsteti ka osade abivahendite piirhindu. Piirhinda tõsteti libilinadel 49 eurolt 58,4 euroni, laste kõrvasisestel ja
-tagustel kuuldeaparaatidel 680 eurolt 736 euroni.

Lisaks suurendati söögipõllede piirlimiiti 60 tükilt 120 tükini ühes kalendrikuus. Ratastoolide ja rehvide limiiti tõsteti kahelt tükilt neljani.

Muudatusi tehti ka abivahendi vajaduse tuvastajate osas. Alates mai kuust saavad ortopeedilistele jalatsitele esmatõendeid väljastada ka füsioterapeudid. Puude raskusastmeta lastele see ei rakendu ning neil on vaja jätkuvalt ortopeediliste jalatsiste soetamiseks eriarsti tõendit.

Õed ja ämmaemandad lisati elektriliselt reguleeritava voodi, tugikäepidemete ja hingedega tugipuude ja käetugede vajaduse tuvastajate ringi. Häire-, osutamis-, meeldetuletus- ja signaliseerimisseadmete alla kuuluvate vastuvõtjate vajaduse tuvastajaks lisatakse üldarstid ja arst-residentid.

Dialoogiseadmetel (kommunikaatorid) kaotati piirhind ja lisati eritaotluse klausel. Erimenetluse teel on SKA-l võimalik veel välja selgitada või täpsustada konkreetsema abivahendi mudeli vajadus ja kasutaja eeldused konkreetse abivahendi edukaks kasutamiseks. Lisaks võimaldatakse edaspidi kommunikaatorite ISO koodi alt sama eesmärki ja funktsiooni täitvaid alternatiivkommunikatsiooni vahendeid: alternatiivseid sisendseadmeid, lähisuhtlustarkvara, õppemänge.

 

Pane tähele!

1. jaanuaril 2022 hakkas ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) rahastama haigekassa ja nende soetamise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Seejuures ka puudeta lapsed saavad individuaalseid tallatugesid soetada perearsti digitaalse retsepti (meditsiiniseadme kaart) alusel. Retsepti välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele. Täpsemalt loe haigekassa kodulehelt.

Küsimuste korral aitavad:

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach, spetsialist, tel 5866 8462
[email protected]
Merlin Veinberg, nõunik, tel 5305 9218
[email protected]

Abivahendite alane nõustamine

Annika Kiik, peaspetsialist, tel 5694 6586 
[email protected]
Karin Kangur, peaspetsialist, tel 5306 8287
[email protected] 
Bret Schär, peaspetsialist, tel 5302 6672
[email protected]