Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Abivahendi vajajale

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Abivahendid on näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid, mähkmed, ala- ja ülajäseme proteesid, küünarkargud, käsiratastoolid, elektrilised ratastoolid, poti- ja dušitoolid, kuulmisabivahendid jne

Alates 1. detsembrist 2020 ei ole paberkandjal abivahendi kaarti vaja taotleda, kuna see ei ole enam kasutusel, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt.

Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saad vaadata ameti iseteenindusest.

 

Kellel on õigus saada abivahend riigipoolse soodustusega

Abivahendid hüvitame
 •  Lastele, kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
 •  Lastele (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (872.94 KB, PDF)
 •  Tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.

Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule (872.94 KB, PDF)

 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule. (872.94 KB, PDF)
 • Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist.

Abivahendi soodustuse arvutame abivahendite loetelus (872.94 KB, PDF) toodud piirhinnast.

Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega. Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu (872.94 KB, PDF), kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

 

 

Kuidas saada abivahend riigipoolse soodustusega?

Abivahendi ettevõttest riigipoolse soodustusega abivahendi ostmiseks või üürimiseks läheb sul vaja paberkandjal abivahendi tõendit:

Abivahendi tõend

näitab, milliseid abivahendeid sa vajad. Tõendi saamiseks pöördu perearsti, eriarsti, õe, tegevusterapeudi, füsioterapeudi või ämmaemanda poole. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav  abivahendite loetelus. (872.94 KB, PDF) 

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. detsembrist 2020 ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Abivahendi ettevõte

Kui sul on abivahendi tõend olemas, pöördu abivahendi ettevõttesse. Ära unusta kaasa võtta isikut tõendavat dokumenti! Juhul, kui sa oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, võta kaasa ka koolitõendi koopia. Kui oled määratud eestkostjaks, siis kohtumääruse koopia. Kui lähed tehingut tegema abivahendit vajava inimese eest, siis võta lisaks enda isikut tõendavale dokumendile kaasa ka lihtvolitus, et võid tema eest tehinguid teha.

Riigipoolset soodustust on võimalik saada ettevõtetes, kes on sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Loetelu abivahendi ettevõtetest leiad siit (80.98 KB, XLSX)

Leia endale lähim abivahendi pakkuja

 

Kuidas kujuneb minu omaosaluse suurus?

Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Taotlus omaosaluse vähendamiseks tuleb sul esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Näiteks:

Arst on sulle välja kirjutanud ratastooli. Ettevõttes selgub, et sulle sobib ratastool, millele on kehtestatud üüri piirhinnaks kuus 34,50 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõtte spetsialist leiab sulle sobiva ratastooli piirhinna siseselt, maksumusega 27,80 eurot kuus.  Riik tasub sinu eest 90% abivahendi maksumusest ehk 25,02 eurot ning sinu omaosaluse suuruseks jääb 2,78 eurot. Arvutuskäik: 27,8-(27,8*0,9)=2,78 eurot. 

Kui sinule sobiva ratastooli üürihind kuus on 45 eurot (ehk üürihind kuus on suurem, kui kehtestatud piirhind 34,5 eurot), siis riik tasub sinu eest 90% piirhinnast ehk kokku 31,05 eurot. Summa mis jääb piirhinna ja abivahendi maksumuse vahele tuleb sinul endal tasuda.  Seega jääb sinu omaosaluse suuruseks  13,95 eurot. Sellisel juhul on sul õigus esitada piirhinna suurendamiseks erimenetluse taotlus. Arvutuskäik: 45-(34,5*0,9)=13,95 eurot.

Kuhu ma pean pöörduma, kui ma ei ole abivahendi ettevõtte teenindusega rahul?

Esialgu pöördu ettevõtte poole ja kui sul tekib vaidlus abivahendit müüva või üüriva ettevõttega, siis on sul võimalus meie poole pöörduda.

 
 

Erimenetluse taotlemine

Põhjendatud juhtudel on võimalik sul taotleda erisust. Taotlus esitatakse sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (st, kui tehing on juba tehtud, siis erimenetlust taotleda ei saa).

Erisust saad taotleda järgnevatel juhtudel:

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalust võib vähendada juhul, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega. Sotsiaalkindlustusamet saab sinu omaosaluse vähendada maksimaalselt viie protsendini.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Sa vajad abivahendit, mis ei ole kantud abivahendite loetellu (872.94 KB, PDF)kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Koguse suurendamist saad taotleda, kui sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sinule sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, siis hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.

NB! Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

 • Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta / sa soovid osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida. Seda on võimalik taotleda, kui on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

 

Erimenetluse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Erimenetluse taotlus
 • Koopia abivahendi tõendist, kus on kirjas vajaminev abivahend. Samuti võib vajaminev abivahend olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis. Kui abivahendi vajadus on välja toodud rehabilitatsiooniplaanis, siis seda meile esitada ei ole vaja. Tõendile võid lisada terapeudi põhjalikuma hinnangu (või video) abivahendi sobivuse ja vajalikkuse kohta. 
 • Teatud juhtudel on vaja lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt. Hinnapakkumised pead lisama, kui soovid abivahendi piirhinna suurendamist; abivahendit, mida ei ole kantud abivahendite loetellu; üüritava abivahendi ostmist või ostetava abivahendi üürimist; abivahendit, millele ei ole abivahendite loetelus kehtestatud piirhinda.

Pane tähele! Kui sulle sobivat abivahendit pakub ainult üks ettevõte, siis saadki taotlusele lisada ainult ühe hinnapakkumise. Taotlusel too see selgituse osas ka välja.

Lisadokumendid

 • kui oled 18-26-aastane ja õpid välismaal, lisa koolitõendi koopia.
 • kui oled määratud eeskostjaks, lisa kohtumääruse koopia.
 • kui oled kellegi teise esindaja, lisa volitus.

 

Kuhu taotlus saata?

Saada dokumendid e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn. Samuti on taotlus võimalik täita ja dokumendid esitada sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Kui kaua läheb aega otsuse tegemisele?

Terapeudid vaatavad sinu esitatud dokumendid üle ning vajadusel võtavad sinuga ühendust üksikasjade täpsustamiseks. Kui taotluse läbivaatamiseks vajalikud dokumendid on olemas, siis saadetakse otsus sulle hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kuidas ma saan abivahendi kätte?

Positiivse otsuse korral võta abivahendi ettevõttesse kaasa lisaks otsusele isikut tõendav dokument. Tõend jäta alati enda kätte.

 

Olulisemad muudatused abivahendite hüvitamistingimustes

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad abivahendite määruse muudatused. Toome all välja olulisemad muudatused. Täpsemalt saate uute tingimustega tutvuda siin. (182.71 KB, XLSX)

 • Ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkab rahastama Eesti Haigekassa ja nende soetamise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Puudeta lapsed saavad individuaalseid tallatugesid soetada perearsti tõendi alusel.
 • Neile inimestele, kes on siiani Sotsiaalkindlustusameti rahastamisega kateetreid soetanud, loob Eesti Haigekassa ise meditsiiniseadme kaardi, mistõttu ei ole vaja täiendavalt kateetrite tõendi saamiseks arsti poole pöörduda.
 • Enne 1. jaanuari väljastatud paberkandjal abivahendi tõenditele kehtib ühe kuuline üleminekuperiood, mis tagab selle, et inimestel on võimalik Sotsiaalkindlustusameti toega ortoose ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid soetada kuni 31.01.2022. Erimenetluse otsuse alusel on inimesel võimalik abivahendeid soetada otsuse kehtivuse lõppkuupäevani.
 • Abivahendi vajaduse tuvastamise ja tõendi väljakirjutamise õigus antakse ka üldarstidele, arst-residentidele ning logopeedidele. Logopeedid saavad tuvastada vajadust dialoogiseadmete ja häälevõimendite (kõrimikrofon) isiklikuks kasutuseks.
 • Perearst lisati III ja IV aktiivsusgruppi proteeside ja manuaalsete ratastoolide abivahendi vajaduse tuvastajaks. Muudatuse järgselt väheneb eriarstide koormus.
 • Valgeid keppe saavad edaspidi raske või sügava nägemispuudega isikud soetada ilma tõendita.
 • Edaspidi on riigipoolse soodustusega võimalik soetada intiimpiirkonna puhastamiseks nahapuhastusvahendeid, mille pH-tase on 5,5 ning nahakaitsevahenditena saab edaspidi osta vaid tsinkoksiidil põhinevaid tooteid. Eesti Haigekassa poolt rahastatud kateetreid, uriinikotte või peenise katteid soetavatel isikutel on õigus osta Sotsiaalkindlustusameti soodustuse toel juurde nahakaitse ja -puhastuse vahendeid.
 • Desinfektandid võetakse riigi poolt kompenseeritavate abivahendite loetelust välja, kuna lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse abivahendi mõistest, ei ole antud juhul tegemist abivajajale mõeldud abivahendiga, vaid need on olnud mõeldud hooldajate kaitseks. Seoses COVID-19 pandeemiaga on desinfektandid muutunud igapäevaseks üldkasutatavaks vahendiks käte desinfitseerimisel.
 • Loetelust arvati välja ka liikumispuudega isikule kohandatud sõiduauto, kuna selliseid autosid ettevõtted ei paku. Isikul, kellel on liikumispuue ja kes on proteesikandja või ratastooli kasutaja, on võimalik soetada auto kohandusi mootori käsitsemiseks (käsijuhtimisseade).
 • Abivahendi loetellu lisati trepironijad, et ratastooli kasutavad inimesed, kes elavad trepiga elamus, ei peaks vajaliku abivahendi saamist taotlema erimenetlusega. Tegemist on ratastooli kasutajale igapäevaselt vajaliku abivahendiga, mille taotlemine toimus varasemalt erimenetlusega.
 • Loetellu lisati ka jälgimisseadmetena beebimonitorid, mida on võimalik soetada kuni 3-aastase lapse vanemal, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 50 dB.
 • Eraldi abivahendikoodid loodi nii lamatiste vältimise madratsitele kui ka seisuraamidele ja –tugedele ning laste ortopeedilistele jalatsitele. Vaegnägijatele mõeldud abivahenditele loodi eraldi koodid, sest varasemalt olid need vaegkuuljatele mõeldud abivahendite all.
 • Loetellu lisati ka ortoproteesid ning teise kõrva heli ülekande süsteem (CROS).
 • Piirhindu suurendati individuaalselt valmistatud silmaproteesidel, abistaja juhitavatel käsiratastoolidel, II kategooria eriistmetel, II kategooria elektrilistel ratastoolidel, täiskasvanud isikute kuuldeaparaatidel, suurendavatel videosüsteemidel, daisypleieritel, signaliseerimisseadmetel ja vastuvõtjatel.
 • Piirmäära suurendati prilliklaasidel 50 protsendilt 90 protsendile, kuna tegemist on esmavajalike optiliste abivahenditega igapäevaelus toimetulekuks. Prilliklaase saavad soetada isikud, kellel esineb raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides ning nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0,5 ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi.
 • Invarollerite, valgusfiltrite ja suurendusklaaside hüvitamise piirmäär langetatakse 90 protsendilt 70 protsendile, kuna tegemist ei ole esmase prioriteetsusega abivahenditega. Invarollereid saab edaspidi ainult erimenetluse teel.
 

Küsimuste korral aitavad:

Üldised küsimused erimenetluse taotlemise kohta

Agne Kranach, spetsialist tel: 5866 8462, agne.kranach@sotsiaalkindlustusamet.ee
Merlin Veinberg, nõunik tel: 5305 9218, merlin.veinberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Abivahendite alane nõustamine

Annika Kiik, peaspetsialist tel: 5694 6586, annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liis Türbsal, peaspetsialist tel 5306 8287, liis.turbsal@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Bret Schär, peaspetsialist tel 5302 6672, bret.schar@sotsiaalkindlustusamet.ee