Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

 

Projekti tutvustus

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022

2022 a on välja kuulutatud uus konkurss teenusmudeli katsetamise jätkamiseks, sh on oodatud katsetama uued kohalikud omavalitsused. Konkursi tingimustega  saab tutvuda siit: Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“

 

Inimese teekond teenusmudelis

 

Töökorraldus projektis

skeem rollijaotuste kohta

 

Kontaktandmed

 

Sotsiaalkindlustusameti kontaktid pilootprojektis

 

Nimi

 

E-mail

Telefon

Üldine e-post   teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee  
Katrin Tsuiman  projektijuht katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee   5886 7716
Pille Soonmann koordinaator Pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee 5385 4488
Jana Laanemets koordinaator jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee 5309 4241

 

Kohalikud omavalitsused

 

Kohalik omavalitsus

Kohtade arv

Kontaktisik

e-mail

SKA koordinaator

Ida-Eesti        
Jõhvi vald 10 Pille Rüütel pille.ruutel@johvi.ee Jana Laanemets
Kohtla-Järve linn 40 Kaire Põlgaste
Natalia Kallas
kaire.polgaste@kjlv.ee
natalia.kallas@kjlv.ee
Pille Soonmann
Lüganuse vald 10 Anne Rembel Anne.rembel@lyganuse.ee Pille Soonmann
Tapa vald 10 Monika Martin Monika.Martin@tapa.ee Jana Laanemets
Väike-Maarja vald 10 Kersti Sepp Kersti.Sepp@v-maarja.ee Jana Laanemets
Lõuna-Eesti        
Antsla vald 15 Malle Kodu malle@antsla.ee Jana Laanemets
Mustvee vald 30 Tiina Tuur Tiina.Tuur@mustvee.ee Jana Laanemets
Tartu Linn 50 Eda Runthal Eda.Runthal@raad.tartu.ee Jana Laanemets
Lääne-Eesti        
Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald
30 Krista Levina
Maarika Maripuu
Krista.levina@haapsalulv.ee
Maarika.Maripuu@laanenigula.ee
Pille Soonmann
Põhja-Pärnumaa vald 13 Anneli Kaljur anneli.kaljur@pparnumaa.ee Jana Laanemets
Pärnu linn 50 Liisa Saks   liisa.saks@parnu.ee Jana Laanemets
Tori vald 30 Eda Mirk Eda.Mirk@torivald.ee Pille Soonmann
Põhja-Eesti        
Jõelähtme vald 20 Anne Jegorova anne.jegorova@joelahtme.ee Pille Soonmann
Kohila vald 25 Triin Voodla Triin.voodla@kohila.ee Pille Soonmann
Kose vald 10 Merike Pihla merike.pihla@kosevald.ee Pille Soonmann
Raasiku vald 10 Juta Asuja Juta.Asuja@raasiku.ee Pille Soonmann
Rapla vald 55 Katrin Nugis  katrin.nugis@rapla.ee Jana Laanemets
Tallinna linn 130 Cristin Kelder
Maarika Maasikas-Tõkke
Cristin.Kelder@tallinnlv.ee
maarika.maasikas-tokke@tallinnlv.ee
Pille Soonmann
Türi vald 30 Ingrid Hiis Ingrid.Hiis@tyri.ee Pille Soonmann
 

Infomaterjalid

 

Üritused

14.09.2021 – VIII kogemusseminar

Kogemus arendab (5.39 MB, PDF)

ISTE teenusmudeli edulood-kokkuvõtted (905.06 KB, PDF)

08.06.2021 -  VII kogemusseminar

KOVi sõnum teenusmudeli tulevikuks (1.31 MB, PDF)

Ülevaade piloteerimisest (2.24 MB, PDF)

Teenuskvaliteedi arendamine (1.02 MB, PDF)

Kogukond taastumise toetajana (8.45 MB, PDF)

09.03.2021 - VI kogemusseminar (2.18 MB, PDF)

10.12.2020 – V kogemusseminar (3.23 MB, PDF)

11.11.2020 - projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, III voor

10.09.2020 - IV kogemusseminar (671.47 KB, PDF)

10.06.2020 – III kogemusseminar  (234.09 KB, PDF)

10.03.2020 – II kogemusseminar (996.34 KB, PDF)

 

 

19.02.2020 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, II voor

07.01.2020 – Infopäev Viljandis konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks, II voor

05.12.19 – I kogemusseminar (1.07 MB, PDF)

13.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus III

04.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus II

31.10.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus I

09.10.19 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar

04.09.19 – Infopäev Tallinnas konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (389.61 KB, PDF) 

27.08.19 – Infopäev Tartus konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (416.81 KB, PDF) 

 

 

Teenusmudeli katsetamise ajalugu

 

Eestis on 2016. aastast alates tegeldud uudse erihoolekande teenusmudeli väljaarendamisega, et kujundada erihoolekandeteenused ümber psüühilise erivajadusega inimese ja tema lähedaste vajadustest lähtuvalt ning muuta teenuste korraldus senisest paindlikumaks.

2016-2017 viis Sotsiaalministeerium koostöös disainibürooga Trinidad Wiseman OÜ läbi teenusedisaini protsessi, mille tulemusel töötati välja uus abi osutamise mudel psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele. Väljatöötatud mudelis on praegused Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning Trinidad Wiseman OÜ poolt teostatud esialgne erihoolekandeteenuste ja teenussüsteemi disainitöö lõpparuanne on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

2017 – 2018 aastal katsetati uut väljatöötatud abi osutamise süsteemi kaheksa omavalitsuse poolt 43 abi vajava inimese toetamisel (vt 2017-2018 projekti lõpparuannet paremas veerus). Projekti tulemuste hindamiseks viisid teenusedisainerid sügisel 2018 läbi teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi (vt teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi lõpparuannet paremas veerus).  Sellele tuginedes on isikukeskset erihoolekande teenusmudelit edasi arendatud ja 2019. aastal käivitatud uus pilootprojekt, et analüüsida põhjalikumalt uudse mudeli sobivust omavalitsustes.