Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kirjutustõlke teenus

Tasuta kirjutustõlketeenus saavad tellida tööealised kuulmislangusega (peamiselt vaegkuuljatele) inimesed, kellele on määratud vähenenud töövõime ja kuulmislangusega vanaduspensioniealised.

Teenuse kasutamiseks saab tõlketellimuse esitada otse teenusepakkujale, kes annab tellimuse kättesaamise kinnituse või küsib vajadusel lisainfot.

Kirjutustõlge on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele, kelle jaoks teeb kirjutustõlk kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida on võimalik ekraanilt kohe lugeda.

Tellimuste esitamiseks on kolm võimalust:

Loe täpsemalt teenuse korraldusest: http://www.viipekeeletolgid.ee/teenused/tasuta-kirjutustolketeenus

Teenust kasutada sooviva inimese isikuandmeid töötleme vastavalt järgnevale tabelile.

Isikuandmete liigid

Töötlemise eesmärk

Töötleja

Ees- ja perekonnanimi, isikukood

Isiku tuvastamine

Teenuseosutaja ja SKA

Elukoht

Sihtrühma paiknemise kaardistamine kohalike omavalitsuste täpsusega TK, SKA ja RR andmebaasi põhjal

SKA

Meiliaadress

Teenusega seotud olulise info edastamine, tagasiside küsimine (va reklaam)

Teenuseosutaja ja SKA

Puuduva või vähenenud töövõime olemasolu

Sihtrühma kuulumise tuvastamine, sh vähenenud töövõime tõendamine TK ja SKA andmebaasi põhjal

SKA

Lisainfo:
Karmen Orlovski, sotsiaalkindlustusameti tõlketeenuste projektijuht,
e-post [email protected], telefon 5853 9254

Kirjutustõlke teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud järgnevatest ESF meetme alampunktidest: „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“ ning  „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames.
 

Rohkem infot: https://www.sm.ee/et/euroopa-sotsiaalfond-0