Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Juhtkoera taotlemine

Raske või sügava nägemispuudega inimesed saavad taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu juhtkoera. Juhtkoer on spetsiaalse väljaõppe läbinud töökoer, kes on nägemispuudega inimesele nö abivahendiks liikumisel turvaliselt ja iseseisvalt väljaspool kodu.

 

Kuidas taotleda?

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab nägemispuudega inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse (PDF)ja juhtkoera treeneri kinnituskirja (857.18 KB, PDF). Juhtkoeri koolitavad ja teenust osutavad MTÜ Abikoerte Keskus.

Nägemispuudega inimene võib pöörduda otse MTÜ Abikoerte Keskuse poole sooviga saada juhtkoera kasutajaks. Seejärel peavad juhtkoera treener ja juhtkoera taotlejal kohtuma. Kohtumise põhjal saavad mõlemad osapooled veenduda, et juhtkoer on taotlejale vajalik ja taotlejal on valmisolek koera pidamisega kaasnevate kohustuste täitmiseks.  Järgmiseks täidavad mõlemad osapooled vastavad dokumendid ehk taotleja taotluse ja juhtkoera treener kinnituskirja. 

Taotlus (1.25 MB, PDF) on dokument, mis sisaldab juhtkoera saamise vajaduse põhjendust.   Kinnituskiri (857.18 KB, PDF) on nö tõend, et juhtkoera treener on nõus taotlejale juhtkoera koolitama.

Taotleja edastab vajalikud dokumendid (taotluse (1.25 MB, PDF) ja teenuseosutaja kinnituskirja (857.18 KB, PDF)) e-posti teel aadressile [email protected]  või sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Rehabilitatsiooniplaani olemasolul on soovituslik ka see lisada, et taotluse läbivaatajad saaksid parema ülevaate inimese toimetulekust. Kui rehabilitatsiooniplaan on koostatud peale 01.01.2014, siis seda lisama ei pea. Esitatud taotlus ja lisatud dokumendid vaadatakse sotsiaalkindlustusameti poolt läbi maksimaalselt 30 kalendripäeva jooksul. Peale otsuse tegemist saadetakse taotlejale kirjalik vastus posti/e-posti teel. Positiivse otsuse korral tuleb see otsus edastada juhtkoera treenerile, kes saab seejärel hakata inimesele tulevast juhtkoera välja koolitama.

   


Lisainfo

 

Millal juhtkoer on valmis tööle hakkama?

Juhtkoera kasvatamine ja koolitamine kestab orienteeruvalt 2 aastat. Kui koer on läbinud edukalt juhtkoera väljaõppe, siis järgneb taotlejaga kokkuõpe. Kokkuõpe on nägemispuudega isiku ja juhtkoera treeningus oleva koera vahelise koostöö õpetamine juhtkoera treeneri poolt. Kokkuõppe lõpus on eksam ja selle edukal läbimisel sõlmivad teenuseosutaja ja taotleja tähtajatu kasutuslepingu.

Täpsemat infot jagab Annika Kiik, e-post [email protected] tel: 56 946 586

Juhtkoer