Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

roheline

Lipusüsteemis viitab roheline (=eakohane, sobiv) lipp sellele, et
1. on olemas selge vastastikune nõusolek,
2. ei ole mingisugust survestamist või sundi,
3. mõlemad osapooled on võrdsed.

Lisaks peab käitumine
4. olema eakohasele arengule vastav
5. sobima tausta või konteksti, milles see aset leiab ning
6. mitte tegema kahju lapsele või noore eneseaustusele.

Joonis 1. Kaks nelja-aastast lasteaialast mängivad nukunurgas ema ja isa ning teevad teineteisele musi.

Koolieelses eas lapsed võivad kodu mängida ja täiskasvanuid imiteerides teineteisele suule musi anda. Mängu kontekstis on see käitumine kohane. Suule musi andmine ei ole ainult imiteerimine, vaid sageli ka õpitud käitumine, kuna üpris paljud vanemad suudlevad ka ise oma lapsi huultele.

Klassi või mängurühma kontekstis on see väike musi, mis on mängu raames aktsepteeritav ja kohane. Vaid siis, kui käitumine on häiriv või ei ole enam eakohane (nt keelesuudlus), võib lipu värvi muuta.

Hindame nüüd laste käitumist:

  • Nõusolek: + . Mõlemad lapsed mängivad seda mängu vaba aja tegevusena ja on ise otsustanud selles kaasa lüüa.
  • Vabatahtlikkus: + . Lapsed mängivad omal algatusel. Pealekäimise või survestamise märgid puuduvad.
  • Võrdsus: + . Lapsed on vanuse poolest võrdsed ja võrdväärsed.
  • Arengu- või eakohasus: + . Sedasorti mängud on laste seksuaalse arengu osa. Lapsed mõtlevad välja mänge, kus tegelasteks on arstid, emad või isad, ning neis mängudes on oma koht ka seksuaalsusel. Taolistes mängudes saavad lapsed pisut oma uudishimu rahuldada.
  • Taustasobivus: + . Siin on kontekstiks mäng. Musi andmine mängu osana on klassi või mängurühma kontekstis aktsepteeritav.
  • Mõju eneseaustusele: +. Sellel mängul ei ole laste jaoks negatiivseid tagajärgi.

Reageerimise näide:

  1. Lastega rääkides: „Mängisite issit ja emmet, kas oli lõbus? Kas musi anda või saada oli tore? Issit-emmet mängida on lõbus ja okei ning musitamine on lõbus, kui see on teie mõlema arvates tore.“
  2. Õpetaja või toetava täiskasvanuga rääkides: Rohelise lipu puhul ei ole vajadust reageerida. Kui seda aga siiski teete, peab vastus olema positiivne. Võite öelda midagi mängu kohta ja küsida, kas musi oli laste arvates tore.
  3. Strateegia: Oluline on, et rohelise lipu kohane käitumine oleks aktseteeritav ka teie organisatsiooni siseselt. Sätestage oma organisatsioonis, missugused käitumisviisid on aktsepteeritavad, mis kontekstis ja missugustel tingimustel (kriteeriumid).