Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

turvalised suhted
12.10.2021

Sada tippeksperti räägivad teismelistega turvalistest suhetest

Kuni aasta lõpuni käivad 100 eksperti üldhariduskoolides üle Eesti rääkimas noortele turvalistest suhetest, olgu need pere-, sõbra- või lähisuhted. Noori julgustatakse suhete teemal rääkima, nendega arutatakse, kuidas turvalisi suhteid ära tunda ja neid luuga ning noori nõustatakse, kui neil on...
noortegarantii
27.09.2021

Noortegarantii tugisüsteem aitab kohalikel omavalitsustel paremini mõista enda piirkonna noorte vajadusi

Alates 1. augustist koordineerib sotsiaalkindlustusamet Eestis noortegarantii tugisüsteemi, mis aitab kohalikel omavalitsustel teada saada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks....
katsub pulssi
24.09.2021

Kahes vallas testitakse uut psühhosotsiaalse kriisiabi koostöömudelit

Homsest, 25. septembrist, piloteeritakse kahe kuu jooksul Elva ja Rakvere valdades psühhosotsiaalse kriisiabi koostöömudelit. Traumasündmustest mõjutatud inimesele või kogukonnale tagatakse sujuvamalt kiire ligipääs sotsiaalsele, psühholoogilisele ja emotsionaalsele toetusele, et tulla juhtunuga...
perelepitus
23.09.2021

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega luuakse riiklik perelepitussüsteem, et võimaldada vanematel lahku minnes sõlmida lapse heaolust lähtuvaid elukorralduse kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad...
lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi (PLR) meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos...
SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot. Stipendium aitab: soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot...
SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi

Taas on avatud SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot. SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik 15–25aastased...
teemapäev
13.09.2021

Tulemas on asendushoolduse teemapäevad

Sotsiaalkindlustusamet ootab asendushoolduse valdkonna spetsialiste osalema asendushoolduse teemapäevale, mis seekord keskendub noorte toetamisele iseseisva elu alustamisel. Teemapäeval soovime üheskoos arutleda ja jagada kogemusi, millist tuge vajavad asendushoolduselt lahkuvad ja...
Taastava õiguse pilt.
30.08.2021

Pooleteise aastaga on taastava õiguse konfliktivahendusse suunatud ligi 230 juhtumit

Viimased neli aastat on Eestis süüteomenetluses üha enam kasutatud taastava õiguse lähenemist, kus on oluline, et seaduserikkuja võtaks vastutuse tehtud teo eest ja heastaks kahju. Sotsiaalkindlustusametis on taastava õiguse meetodina konfliktivahenduse teenust kasutatud alates 2020. aastast ning...
Kaks pusle tükki.
27.08.2021

Omavalitsusi kutsutakse katsetama psüühilise erivajadustega inimestele suunatud uut teenusemudelit

Sotsiaalkindlustusamet otsib taas omavalitsusi, kes oleksid valmis katsetama psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit. Uue lähenemise puhul osutatakse inimesele ja tema lähedastele abi võimalikult kodu lähedal. Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja...

Lehed