Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Keskharidus ja peretoetused

peretoetuste meeldetuletuse plakat

Käes on aeg, kui paljud noored on omandanud keskhariduse ning saanud lõputunnistuse. Koos keskhariduse omandamisega lõpeb juulis umbes 8500 noorel õigus saada peretoetusi.

Gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival ilma keskhariduseta lapsel on õigus peretoetustele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamise aastal makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Kõik 16‒19-aastased õppivad lapsed, kes ei omandanud sel aasta keskharidust, saavad toetust edasi ka suvekuudel.

Pered saavad alates tänasest ka teavituse, et peretoetuste maksmine lõpetatakse juulis seoses lapse keskhariduse omandamisega. Info on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/. Kõikide küsimuste, murede ja rõõmude korral palume Sotsiaalkindlustusametile kirjutada iseteeninduse suhtluse kaudu, helistada meie infotelefonil 612 1360 või külastada meie klienditeenindusi.