Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot.

Stipendium aitab:

  • soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot);
  • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise ajavahemik september 2021 kuni jaanuar 2022)
  • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise ajavahemik september 2021 kuni juuni 2022).

Stipendiumile ootame kandideerima kõik kuni 25aastaseid lapsi ja noori, kes:

  • elavad turva-, asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes
  • on õppimise ajal järelhooldus- või tugiisikuteenusel.

Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb lapsel/noorel saata:

  • isikuandmetega taotlus (DOCX);
  • motivatsioonikiri (PDF), milles taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi hobiga tegelema asuda või jätkata ning selgitab, kuidas stipendium teda selles toetab. Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral täiskasvanud inimese tuge kasutades). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  • soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas tuleb esitada lapse või noore iseloomustus, motivatsioon erialaga tegeleda või tegurid, mis takistavad praegu tema huvialast arengut. Soovituskirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  • taotleja turva-, asendus- või perekodus, eestkoste- või hooldusperes või järelhooldus- või tugiisikuteenusel viibimist tõendav dokument;
  • ​​​järelhooldus- või tugiisikuteenusel oleva noore puhul tõend, mis kinnitab vastavas õppeasutuses õppimist.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja failide nimetused peavad vastama sisule („soovituskiri“, „motivatsioonikiri“ jne ). Taotluse tuleb täita SEB Heategevusfondi kodulehel https://heategevusfond.ee/form/hobistipendium ja kõik taotlemiseks vajalikud lisadokumendid palume saata korraga aadressile hobistipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 20. septembriks 2021.


Lisainfo: www.heategevusfond.ee/hobistipendium

Veel uudiseid samal teemal

lahendusring
13.09.2021

Raskustes peredele tuleb appi lahendusringi meetod

Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi  meetodit. Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos otsuseid ja koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanist leiab pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu.

SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi
13.09.2021

SEB Heategevusfondi õppestipendium ootab taotlusi

Taas on avatud SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot.

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik 15–25aastased noored, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses ning viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) või on sealt ellu astunud või viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.