Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööealisi inimesi kutsutakse osalema abivahendite pilootprojektis

jalaortoos
Projekti abil saab soetada abivahendi kohe, kui arst on selle vajaduse tuvastanud.

Sotsiaalkindlustusamet koostöös sotsiaalministeeriumiga viivad järgmise aasta 1. jaanuarist kuni 30. juunini läbi abivahendite pilootprojekti. Projekti raames saavad riigipoolse soodustusega abivahendeid ka ilma puude ja töövõime languseta tööealised inimesed. Abivahendi saamiseks on vaja arsti või mõne teise spetsialisti väljastatud abivahendi tõendit.

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse juhi Tiia Orlovski sõnul on pooleaastase piloodi eesmärk teada saada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust.

„Projektis saavad osaleda 16–63-aastased tööealised inimesed ja abivahendeid saavad ka need, kes on alles taotlemas puuet või kelle töövõimet hinnatakse ning kellel on abivahendi vajadus juba tuvastatud. Nii saab vajaliku abivahendi kiiremini kasutusele võtta,“ rääkis Orlovski.

„Projektist võiksidki kasu saada eelkõige need inimesed, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõimelangust – näiteks liigesehaiged, kellel oleks abi käeortoosist; insuldi üle elanud või mõne sarnase diagnoosi saanud inimesel, kellel oleks vaja ratastooli,“ tõi ta välja mõned kasutusvõimalused.

Juhul kui abivahendi vajadus on pikaajaline, on mõistlik siiski taotleda ka puuet ja/või töövõime langust, et pilootprojekti lõppedes saaks abivahendit riigi osalusega edasi kasutada.

Selleks, et saada osa pilootprojekti võimalustest, tuleb inimesel pöörduda oma perearsti poole ning anda talle märku, et soovib teenust pilootprojekti raames. Perearst hindab olukorda ja saab vajadusel suunata edasi eriarsti või mõne teise spetsialisti vastuvõtule. Tõendi alusel saab abivahendeid osta või üürida pilootprojektis osalevate sotsiaalkindlustusameti lepinguliste koostööpartnerite juurest.

Sõltuvalt abivahendist saavad abivahendi vajadust tuvastada ja tõendi väljastada perearst, eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, ämmaemand või optometrist. Abivahendite loetelu leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (PDF).

Täpsemad võimalused ja projekti tingimused leiab samuti ameti kodulehelt. Abivahendite pilootprojekti „Abivahendite võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta“ rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine" raames.