Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Kristiina Meinberg-Kadai
Kristiina Meinberg-Kadai

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima reegleid, teisalt on nende ülesanne pakkuda lastele võimalikult peresarnaseid elutingimusi.

2021. aastal jätkuvad tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

  • grupisupervisioon
  • individuaalne supervisioon
  • juhendatud perevestlus.

Juhendatud perevestlus on uus teenus, mis toetab asendus- või perekodudes erinevatel teemadel pereringis avatult ja ausalt rääkimist ning seeläbi ka ühiselt probleemidele lahenduste leidmist.

Teenuseid osutab kuni 31.12.2021 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Projekti teenuse kohta jagab lisainfot sotsiaalkindlustusameti koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Mentorteenus asendus- ja perekodude juhtidele 2021. aastal

Asenduskodude juhtidele suunatud mentorteenuse eesmärk on pakkuda neutraalse poolena abi ja tuge võimalike probleemide lahendamisel. Kuna asenduskodudes käib igapäevane töö väga haavatava sihtgrupiga, on isegi ootuspärane, et aeg-ajalt vajab süsteem ja selles töötavad tublid perevanemad ja -kasvatajad turgutamist ja värskendamist. Mentori ülesanne on koostöös asutuse juhi ja oluliste võrgustikuliikmetega (kohalikud omavalitsused, kool, kogukond jt) kaardistada murekohad ning koostada tegevuskava, mille alusel eesmärgi – õnnelikud ja elus hästi toimetulevad lapsed ja noored – poole liikuda. Tegevuskava hõlmab praktilisi tegevusi alates meeskonna või juhi supervisioonidest ja koolitustest kuni individuaalsete perevestluste ja psühholoogilise nõustamiseni. Iga asenduskodu on eriline – ei ole ühtset lähenemist, vaid vajaduspõhine hindamine ning sellest lähtuv edasine tegutsemine.

Rohkem infot asenduskodude juhtide mentorteenuse osas: tel. 5782 2424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.