Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Valminud on uued sotsiaalteenuste kvaliteedi juhendmaterjalid

roheline noolega silt, mis näitab, mis suunas minna
Valminud on uued sotsiaalteenuste kvaliteedi juhendmaterjalid
Valminud on sotsiaalteenuste üldine juhis ja teenusepõhised kvaliteedijuhised ning hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal. Kvaliteedijuhised ja juhendmaterjal on mõeldud nii teenuseosutajatele kui ka teenuse kujundajatele abistamaks teenuste kvaliteedi edendamist.
 
Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised ja hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal on leitavad: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-ja-jarelevalve/kvaliteedijuhised.
 
Tegevused on ellu viidud ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“