Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Nadežda Leosk
10.03.2021

2020. aastal sündis rekord: hoolduspereks saada soovijatelt tuli 72 uut avaldust

Kuigi hooldusperedesse paigutatud laste arv muutub viimasel ajal vähehaaval suuremaks, on asutusepõhisel hooldusel jätkuvalt ligi 800 last. Sotsiaalkindlustusameti nõunik Nadežda Leosk teeb kokkuvõtte asendushoolduse teavituse edusammudest aastal 2020 ning heidab valgust tuleva aasta plaanidele...
Anna Vorobjova
09.03.2021

Tugiteenused peredele 2021. aastal

2021. aastal rahastatakse jätkuvalt hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele mõeldud tugiteenuseid Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning teenused on peredele tasuta kättesaadavad üle Eesti. Peredel on endiselt võimalik osaleda tugigruppides, saada psühholoogilist nõustamist või mentori tuge...
Kristiina Meinberg-Kadai
09.03.2021

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima...
Maiken Kond
09.03.2021

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele 2021. aastal

Sotsiaalkindlustusamet jätkab Euroopa Sotsiaalfondi toel tugiisikuteenuse korraldamisega asendushoolduselt elluastuvatele noortele ka 2021. aastal. Tugiisikuteenuse sihtrühmaks on noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või astub iseseisvasse...
uuringute kaustad virnas laual
09.03.2021

On valminud hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

Sotsiaalkindlustusamet tellis Euroopa Sotsiaalfondi  projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames SA PRAXISelt analüüsi, mille eesmärk oli kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused ja probleemid ning selle pinnalt töötada välja lapsendamise ja lapse hooldusperre paigutamise...
Agnes Kulmar
09.03.2021

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuse pilootprojekt jätkub 2021. aastal

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud pilootprojekt jätkub vähemalt 2021.aasta lõpuni. Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.  Kriisihoolduspere...
naine istub, koer süles
04.03.2021

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab aprillist kuni septembri lõpuni vastama kolmele tingimusele

Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust. Toetust makstakse neile, kes on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspension on alla 636 euro kuus....
Indrek Holst
22.02.2021

Sotsiaalkindlustusameti uueks juhiks saab Indrek Holst

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul sotsiaalkindlustusameti peadirektoriks Indrek Holsti. Uus peadirektor asub ametisse 1. märtsist, seni jätkab praegu ametis olev peadirektor Egon Veermäe. Indrek Holst on omandanud matemaatika...
naine tassiga istub
05.02.2021

Kutsume andma tagasisidet naiste tugikeskuse teenusele

Naiste tugikeskustesse üle Eesti pöördus 2020. aastal abi saamiseks 2563 naist. Teadmine naiste tugikeskuste pakutavatest teenustest on iga aastaga tõusnud ning inimesed julgevad üha enam abi saamiseks tugikeskustesse pöörduda. Samuti on tugikeskustel hea koostöö politsei, ohvriabi ja kohalike...
Tartu uue klienditeeninduse sisevaade
18.01.2021

Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus asub uuel aadressil Pepleri 35

Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist asub sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus endises maavalitsuse hoones aadressil Pepleri 35. Uude majja kolimisega on nüüd ühes asukohas koos ameti töötajad, kes enne asusid mitmel erineval aadressil. Ameti Tartu esinduses töötab ühtekokku üle saja...

Lehed