Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

Projekt „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus alustab 2016. aasta algusest pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti. Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga...
27.01.2017

Riigihange „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud kordushanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169262 hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015). Pakkumuse esitamise...
27.01.2017

Teade abivahendit müüvale ja/või üürivale ettevõttele

Tulenevalt Sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping on kokkulepe, millega Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendi müüja või...
27.01.2017

Miljööteraapia kui uudne lähenemine psüühikahäirega laste rehabilitatsioonis

Psüühikahäiretega lastele pakutavate rehabilitatsiooniteenuste valik on laienenud kahe uue pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse näol. Tegemist on integreeritud teenusega, mis hõlmab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenust ning mille osutamine toimub miljööteraapilistest põhimõtetest lähtuvalt....
27.01.2017

Represseeritute sõidusoodustuse saamise kord lihtsustub

Kui praegu saavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud riigilt taotleda sõidusoodustust ja tervise taastamise soodustust, siis alates 1. jaanuarist 2016 lihtsustub süsteem ning represseeritu saab ühe 192 euro suuruse toetuse aastas. Toetus makstakse aasta alguses nendele, kes...
27.01.2017

Klienditeeninduse ajutised kinniolemise ajad

Hea klient! Sinu paremaks ja professionaalsemaks teenindamiseks vajavad ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad pidevat koolitust ja enesetäiendamist. Seoses sellega toimub novembrikuus mitmeid koolitusi ning sellel ajal on erinevad klienditeenindused suletud. Anname teada, et: 03.novembril...

Lehed