Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

naine hoiab teetassi
08.09.2020

Algavad psühholoogilise esmaabi koolitused eesliinitöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet alustab sel nädalal eesliinitöötajatele mõeldud psühholoogilise esmaabi koolitustega. Koolitused on mõeldud spetsialistidele, kes pakuvad kriisisündmuse üle elanud inimestele psühhosotsiaalset abi ja tuge. Koolitustega soovib amet tõsta inimeste teadlikkust ja...
Tüdruk keset õitsvat karikakra välu. Photo by Jill Wellington from Pexels
03.09.2020

Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas. Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolidel on aega...
Murelik mees istub mere ääres ja hoiab kahe käega peast kinni. Photo by Nathan Cowley from Pexels
02.09.2020

Kohalikke omavalitsusi oodatakse katsetama uut erihoolekande teenusmudelit

Sotsiaalkindlustusamet otsib kohalikke omavalitsusi, kellega katsetada psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut isikukeskse lähenemisega erihoolekande teenusemudelit. Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna projektijuhi Aveli Ainsalu sõnul on uue teenusmudeli puhul...
Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas,...
Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele...
Õpilane koolipingis. Photo by Arthur Krijgsman from Pexels
28.08.2020

Info vanematele, kelle lapsed jätkavad pärast põhikooli lõppu õpinguid

Hea lapsevanem! Kui oled saanud sotsiaalkindlustusametilt perehüvitiste peatamise otsuse, kus on kirjas, et sinu laps ei õpi ja sellega seoses ei jätkata septembrist sulle temaga seoses peretoetuste maksmist. Said selle otsuse, sest tänase seisuga ei ole lapse edasiõppimise info veel jõudnud...
Lähisuhevägivalla jäämägi: jaanuar kuni juuni 2020 oli 44000 täiskasvanut on kogenud,  6059 politsei väljakutset, 1916 uut ohvriabi juhtumit, 1287 kannatanut pöördunud naiste tugikeskustesse, 62 eluohtlikku juhtumit, 6 lähisuhtetapmist.
25.08.2020

Ohvriabisse pöördujate arv kasvab

Riigikantselei tellitud küsitlusest selgus, et viimase kuu jooksul on üle 15-aastastest Eestis elavatest inimestest 4% kogenud vaimset vägivalda ning 1% füüsilist vägivalda oma lähedase poolt. See on hinnanguliselt 44 000 inimest, kes ei tunne end oma kodus turvaliselt. Lisaks on perevägivallast...
nukumaja
17.08.2020

Jõhvis avatakse kolmas lastemaja

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis. „Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga tõsine, aga varjatud probleem, mille tuvastamine on raske, sest...
Plakat: Kuidas sina oma vaimset tervist hoidad?
12.08.2020

Rahvusvaheline noortepäev võtab 12 organisatsiooni koostöös fookusesse noorte vaimse tervise

Täna tähistatakse ÜRO algatusel ülemaailmset noortepäeva. Vastloodud Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel keskendutakse Eestis sedakorda noorte vaimsele tervisele. Haridus- ja Noorteameti (HARNO) noortevaldkonna korraldamise osakonna juhataja Kaire Soometsa sõnul on kevadine isolatsioonielu...
Abikäsi. (Photo by VisionPic .net from Pexels)
10.08.2020

Hiiumaal avatakse miljööteraapiline kinnise lasteasutuse teenus

Sotsiaalkindlustusamet ja Hiiumaa Sotsiaalkeskus avavad 10. augustil noortekodu, kus hakatakse pakkuma ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust lastele ja noortele, kellele on vajalik kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. Kinnise lasteasutuse teenus on ajutine ööpäevaringne teenus...

Lehed