Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

koolitused tegevusjuhendajatele
04.08.2020

Algavad täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega sihtgruppidega

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 30.07.2020 välja hanke „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“. Hanke dokumentidega saab tutvuda siin. Sotsiaalkindlustusamet soovib tõsta...
Kohtla-Järve esinduse hoone
08.07.2020

Sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve klienditeenindus kolis uuele aadressile

Sotsiaalkindlustusameti Kohtla-Järve klienditeenindus kolis uuele aadressile. Uued klienditeeninduse ruumid ja büroo asuvad aadressil Järveküla 50, Kohtla-Järve (Vironia keskuse II korrusel). Uuel aadressil on klienditeenindus avatud alates 3. juulist ning klientide vastuvõtt toimub: E 8....
vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteem muutub paindlikumaks
01.07.2020

Vanemahüvitise maksmisel tänasest kolm suurt muudatust

Täna jõustuvad perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. Edaspidi saab vanemahüvitise maksmist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Lisaks hakatakse maksma isa täiendavat...
Elatisabi väljamaksmine kiireneb
30.06.2020

Elatisabi väljamaksmine kiireneb

Alates 01.07.2020 kehtima hakkava seaduse muudatusega kiirendatakse elatisabi väljamaksmist. Eelnevalt maksti täitemenetlusaegset elatisabi, kui elatise sissenõudmiseks täitetoimiku avamisest oli möödunud neli kuud ja kui pärast seda ei olnud võlgnik oma kohustust täitnud alustati...
tüdrukud kallistavad
17.06.2020

Laste seksuaalkäitumise hindamiseks võetakse kasutusele uudne lähenemine

Justiitsministeerium ja sotsiaalkindlustusamet sõlmisid koostöökokkuleppe, et koolitada laste ja noortega töötavaid spetsialiste laste ja noorte probleemset seksuaalkäitumist paremini ära tundma ja seeläbi seksuaalvägivalda ennetama. „Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et seksuaalvägivalla...
Eakatevastane vägivald on ühiskonnas üks varjatumaid probleeme
15.06.2020

Täna on eakatevastase vägivalla teadvustamise päev

Täna, ülemaailmsel eakatevastase vägivalla teadvustamise päeval korraldab sotsiaalkindlustusameti ohvriabi meeskond virtuaalkoolituse valdkonna spetsialistidele, et tõsta teadlikkust eakatevastasest vägivallast ning rääkida selle põhjustest, riskidest ja müütidest. Väga oluline on märgata...
Nadežda Leosk
15.06.2020

Sotsiaalkindlustusamet hakkab saatma asendushoolduse teemalist uudiskirja

Õige pea hakkab sotsiaalkindlustusamet saatma kohalike omavalitsuste ja asendushoolduse valdkonnaga seotud spetsialistidele uudiskirja. Sealt leiab nii teemakohaseid uudiseid kui ka intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega. Samuti tutvustatakse regulaarselt ilmuvas uudiskirjas asendushoolduse...
Jako Salla
11.06.2020

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi palve meediale

Nädalavahetuse rängad sündmused on vapustanud paljusid Eesti inimesi. Mõistetav on suur avalik huvi toimunu suhtes ning toimunu väärib kajastamist mitmes erinevas vaates. Ajakirjanikud on juba tänaseks teinud palju head tööd selleks, et inimlikustada asjaosalistele osaks saanud kannatusi,...
Kohalike omavalitsuste e-teenused saavad põhjaliku uuenduskuuri
05.06.2020

Kohalike omavalitsuste e-teenused saavad põhjaliku uuenduskuuri

Täna, 5. juunil kuulutas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus välja riigihanke, millega soovitakse leida arendaja(d) sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) e-teenuste kaasajastamiseks. Tööde tellija on Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusameti finants- ja arendusosakonna...
lähisuhtevägivald on prognoositav ja ennetatav
05.06.2020

Peaprokurör kohtub Põlva MARAC ekspertgrupi liikmetega

Täna, 5. JUUNIL kohtuvad Põlvas kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ekspertgrupi MARAC liikmed ja peaprokurör Andres Parmas. Kohtumisel arutatakse võimaluste üle, kuidas lahendada raskete tervisekahjustustega ning eluohtlikke lähisuhtevägivalla juhtumeid üle Eesti. Kohtumisega soovitakse tuua...

Lehed