Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Kristiina Meinberg-Kadai
09.03.2021

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele 2021. aastal

Eestis on ligi 40 asendushooldusteenust pakkuvat pere- ja asenduskodu, mis on koduks 800 lapsele ja noorele, kes ühel või teisel põhjusel ei ole saanud kasvada oma sünniperedes. Asendus- ja perekodud on raske ülesande ees – ühelt poolt peavad nad asutusena vastama teatud nõuetele ja jälgima...
Maiken Kond
09.03.2021

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele 2021. aastal

Sotsiaalkindlustusamet jätkab Euroopa Sotsiaalfondi toel tugiisikuteenuse korraldamisega asendushoolduselt elluastuvatele noortele ka 2021. aastal. Tugiisikuteenuse sihtrühmaks on noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või astub iseseisvasse...
uuringute kaustad virnas laual
09.03.2021

On valminud hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

Sotsiaalkindlustusamet tellis Euroopa Sotsiaalfondi  projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames SA PRAXISelt analüüsi, mille eesmärk oli kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused ja probleemid ning selle pinnalt töötada välja lapsendamise ja lapse hooldusperre paigutamise...
Agnes Kulmar
09.03.2021

Kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuse pilootprojekt jätkub 2021. aastal

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud pilootprojekt jätkub vähemalt 2021.aasta lõpuni. Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekeskkonnas kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.  Kriisihoolduspere...
Maarja Kuldjärv, projektijuht
27.11.2020

Asendushoolduse tugiteenustest 2021. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele...
Asendushoolduse teavituse tiim Nadežda Leosk, Brigitta Davidjants ja Silja Oja
27.11.2020

Asendushoolduse uudiskiri VOL 3

Tänaseks on valmis saanud järjekordne asendushoolduse teemaline uudiskiri. Seekord pakume lisaks uudistele ja artiklitele kuulamiseks ka podcast’e, kus spetsialistid ja pered räägivad valdkonna teemadel. Tänavu pühendusime sellele, et hooldusperede vanemate, noorte ja spetsialistide hääl jõuaks...
Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas,...
Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele...
Nadežda Leosk
15.06.2020

Sotsiaalkindlustusamet hakkab saatma asendushoolduse teemalist uudiskirja

Õige pea hakkab sotsiaalkindlustusamet saatma kohalike omavalitsuste ja asendushoolduse valdkonnaga seotud spetsialistidele uudiskirja. Sealt leiab nii teemakohaseid uudiseid kui ka intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega. Samuti tutvustatakse regulaarselt ilmuvas uudiskirjas asendushoolduse...
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele
18.05.2020

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest abivajavale lapsele

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ennetustalitus tutvustab abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT). See on mõeldud suure abivajadusega laste ja nende lähivõrgustiku toetamiseks. Tegemist on kompleksteenusega, mille ülesanne on toetada laste psühhosotsiaalset...

Lehed