Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uudised

Asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust pikendati
18.05.2020

Pikendati asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames tugiisikuteenuse osutamist asendushoolduselt elluastuvatele noortele. Eelmised lepingud teenuseosutajatega kehtisid 31. maini 2020, kuid aprillis-mais viidi läbi uus hange ja sõlmiti...
Arendame perede seiresüsteemi
18.05.2020

Arendame perede seiresüsteemi

Sotsiaalkindlustusamet töötab välja seiresüsteemi, et kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused. Pered, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi, võivad eri eluetappidel vajada tuge. Eelkõige on oluline avatud ja siiras suhtlus spetsialisti ja pere vahel. Et saada aga...
Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid
18.05.2020

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Kahe uue teenuse arendamiseks viis sotsiaalkindlustusamet läbi hanke „Kriisihoolduspere teenus ja kutselise erihoolduspere teenus“. Kriisihoolduspere teenuse eesmärk on tagada näiteks perekonnast eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või muu ootamatusse olukorda, ajutine perepõhine hooldus...
Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi
18.05.2020

Ühte perre lubatakse asendushooldusele vajadusel rohkem lapsi

Sotsiaalhoolekande seaduses jõustus muudatus laste paigutamiseks asendushooldusteenusele, kui peres on seejärel rohkem lapsi, kui seaduses ettenähtud. Selline erand tuleb kooskõlastada sotsiaalkindlustusametiga. Selleks, et protsess oleks selgem ja mugavam, oleme välja töötanud juhise....
Hoolduspere vanemate toetus tõuseb
18.05.2020

Hoolduspere vanemate toetus tõuseb

1. juulil 2020 jõustub sotsiaalhoolekande seaduse muudatus. Edaspidi toetatakse hoolduspere vanemaid vähemalt 1/2 ulatuses töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta. Kuni 1. juulini toetab kohalik omavalitsus hoolduspere vanemaid vähemalt...

Lehed