Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühholoogiline abi

Kui oled langenud süüteo ohvriks, kogenud vägivalda või muud traumeerivat sündmust, siis on sinul ja su pereliikmetel võimalus saada psühholoogilist abi. Psühholoogilisel nõustamisel, psühhoteraapias või tugigrupis osaledes saad juhtunust kõnelda turvalises keskkonnas. Saad ka tuge ja õpid sobivaid viise, kuidas juhtunuga toime tulla ja sellest taastuda.

Kellele?

Kui oled kogenud traumeerivat sündmust ning kogemus mõjutab sinu toimetulekut, võid vajada erinevat tuge, et juhtunuga toime tulla. Kui vajad psühholoogilist abi, saab sotsiaalkindlustusamet sulle ja su pereliikmetele seda teatud summas hüvitada, kui:

  • oled sattunud süüteo ohvriks. Süütegu tõendavaks dokumendiks on üldjuhul politsei tõend menetluse alustamise kohta. Vajaliku tõendi aitab saada ohvriabitöötaja. Teatud juhtudel on aluseks süüteo kahtlus või mõni muu dokument. Täpsemalt saab vajalike dokumentidega aidata ohvriabitöötaja.
  • juhtunu mõjutab su toimetulekut
  • juhtunust ei ole möödas üle kolme aasta

Kuidas saan?

Et saada psühholoogilist abi, pöördu ohvriabitöötaja poole. Erinevate piirkondade ohvriabitöötajate kontaktid leiad siit

 Ohvriabitöötaja:

  • aitab sul selgusele jõuda, millist abi vajad, et juhtunuga toime tulla ja sellest taastuda;
  • tutvustab sulle erinevaid võimalusi, kuidas saada psühholoogilist abi;
  • juhendab sind vajalike dokumentide osas (süüteo toimumise tõendamiseks); 
  • aitab sul leida sobiva psühholoogi või psühhoterapeudi, kelle poole pöörduda.

Kui ohvriabitöötaja on sulle määranud psühholoogilise abi hüvitise, saad pöörduda valitud psühholoogi või psühhoterapeudi vastuvõtule. Sotsiaalkindlustusamet katab teenuse osutamise kulud otse teenuseosutajale. Hüvitame psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupis osalemise ühe kuupalga alammäära ulatuses ühe inimese kohta.

Lisainfo

Kui sul tekkis psühholoogilise abi osutamise kohta küsimusi, aitab vastust leida:

Mis mulle veel võib huvi pakkuda?

Huvi korral loe ka:

Viimati uuendatud 06.02.2023