Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Este OÜ

Harju maakond
aadress: 
Tallinn Mustamäe tee 4
telefon: 
5096757
e-posti aadress: 

 

Erihoolekandeteenuseid osutame inimese juures kodus. Vastavalt teenuse liigile õpetame sind sinu enda kodus süüa tegema, kodu koristama; käime koos sinuga arsti juures, poes, muuseumis vm ja aitame vajalikke pabereid korda ajada; aitame leida ja julgustame sind osalema sobivates vaba aja tegevustes; toetame sind töö otsimisel ja aitame läbi rääkida tööandjaga; toetame ja julgustame sind suhtlema oma lähedastega ning õpetame, kuidas oma emotsioonidega hakkama saada vm. Meie juures ei ole kiusamist ja sa saad tunda end turvaliselt. Me kaasame sind erinevatesse tegevustesse ja õpetame sulle erinevaid toimetuleku oskusi.

puhketuba
Este OÜ
Meie tegevusjuhendajad räägivad nii eesti kui vene keelt, nad on väga pädevad spetsialistid, kuna on läbinud palju erinevaid spetsiifilisi koolitusi. Meie kaasabil saad omandada just sulle vajalikke oskusi. Arvestame iga inimese ja tema tugivõrgustiku olemuse, harjumuste, vajaduste ning soovidega. Teeme hulgaliselt ühisüritusi, tähistame tähtpäevi ja väljasõite. Lähtume oma igapäevastes tegemistes Eesti sotsiaalteenuste üldisest- ja Eesti erihoolekande kvaliteedi juhisest.