Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Вы здесь

Kose Vallavalitsus (Päevakeskus)

Harju maakond
aadress: 
Hariduse 2a, Kose alevik, Kose vald
telefon: 
6756202
e-posti aadress: 

 

Kose Vallavalitsus osutab igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja toetatud töötamise teenust. Teenuse osutaja on valla hallatav asutus Kose Päevakeskus. Päevakeskus on multifunktsionaalne asutus, kus pakutakse lisaks erihoolekandeteenustele veel koduteenuseid ja nõustamisteenuseid eakatele ning puuetega inimestele, tugiteenuseid toimetulekuraskustes inimestele ja päevakeskuse teenust. Kose Päevakeskus asub Kose alevikus, ühes majas koos sotsiaalmajaga. Päevakeskuse asukoha miinuseks on halb ligipääsetavus, kuna ruumid asuvad teisel korrusel, kuhu puudub ligipääs ratastooliga.

köögis
Meie tegevusjuhendajad on läbinud tegevusjuhendaja kvalifikatsiooni koolituse ning omavad kutsetunnistust. Lähtume teenuse osutamisel iga inimese individuaalsusest ning vastavalt sellele koostab tegevusjuhendaja koos inimesega personaalse tegevuskava, mille eesmärgid aitavad arendada ja säilitada tema toimetulekut ja omandada uusi oskusi. Tegevusjuhendajad aitavad järgida inimese personaalseid raviplaane, meeles pidada arsti aegu, toetada arsti juures käimisel, vormistada erinevaid dokumente, suhelda ametiasutustega jne. Meie teenuste eesmärk on suurendada või säilitada iseseisvat toimetulekut, pakkuda huvitegevust ja laiendada silmaringi, mis parandab inimese elukvaliteeti ning võimaldab osaleda aktiivselt kogukonna tegemistes ja on toeks abivajaja perele ja lähedastele.
saal
Erihoolekandeteenuse raames toimuvad tegevused individuaalselt ja grupitööna. Grupiga ühiselt tähistatakse erinevaid tähtpäevi – jõulud, sõbrapäev, vastlapäev, tervisepäev, halloween ning peetakse ühiselt sünnipäevi. Korraldame erinevaid väljasõite, muuseumikülastusi, avastame looduskauneid kohti ning seejuures arvestame alati teenusel olevate inimeste huvide ja soovidega. Meie keskuses on võimalik osaleda lauluringis, toiduvalmistamise tundides, teha erinevat käsitööd (kangastelgedel kudumine, õmblemine, paberitöö, joonistamine jne) ning kõikide tegevuste juures aitavad tegevusjuhendajad leida inimesele jõu ja võimetekohase tegevuse.
tegevuste ruum